Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte::

 • 15-16.02.2021 – Katowice lub online
 • 25-26.02.2021 – Warszawa lub online
 • 1-2.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni – 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1090 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • normy i standardy komunikacji z klientem,
 • style komunikacji z klientem,
 • zasady savoir vivre w kontakcie z klientem.

Przebieg treningu i metody pracy

Zajęcia podzielone są na część wykładową i ćwiczenia. W trakcie wykładów uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę na temat norm i standardów komunikacji z klientem (takż trudnym i sprawiającym problemy). Towarzyszące wykładom ćwiczenia (ok. 70 proc. czasu treningu) pozwolą szkolonym przećwiczyć omawiane treści oraz zidentyfikować swoje mocne i słabe strony na polu kulturalnej obsługi klienta.

Ćwiczenia praktyczne charakteryzują się wzrastającym stopniem trudności. Trening koncentruje się na następujących obszarach:

 • Etap 1: kulturalna komunikacja z klientem, który do dzwoni do biura obsługi.
 • Etap 2: kulturalna rozmowa bezpośrednia z jednym klientem.
 • Etap 3: rozmowa z parą lub większą grupą klientów.
 • Etap 4: konflikt z klientem.

Wyniki pracy uczestników zostaną przez trenera, dzięki czemu każdy ze szkolonych dowie się, co robić, by poprawić swe kompetencje w zakresie kultury obsługi klienta.

Plan szkolenia

Kultura i normy w kontakcie z klientem

 • Miejsce kultury w obszarze obsługi klienta.
 • Normy kulturowe i ich rola w komunikacji z klientem. Znaczenie etykiety.

Ubiór i dress code pracownika obsługi

 • Ubiór pracownika – czym powinien się charakteryzować.
  • Firmowy dress code – praktyczne zasady formalnego wizerunku.
  • ABC damskiej i męskiej elegancji. Dobór stroju stosownie do pory dnia i okazji.
 • Wychodzenie poza ubiór: zasady profesjonalnego makijażu i fryzury w pracy w biurze. Rola dodatków do stroju w tworzeniu wizerunku.
 • Złodzieje wizerunku: najczęstsze błędy i gafy w zakresie stroju i wyglądu.
 • Jak powinienem się ubierać – konsultacje indywidualne dla uczestników.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Mowa ciała: postawa, mimika, gesty, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • Co klient słyszy, gdy mówimy: barwa, tembr i natężenie głosu.
 • Właściwy przekaz werbalny do klienta
  • Nasze argumenty: informacyjna zawartość wypowiadanego tekstu.
  • Język w kontakcie z klientem. Poprawność leksykalna i gramatyczna tego, co mówimy.
 • Panowanie pracownika obsługi nad różnymi aspektami swego wizerunku i zachowania.
 • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych klienta.

Savoir vivre w kontakcie z klientem

 • Postawa wobec klientów – jak ją wyrażamy i na co musimy uważać.
 • Kultura rozmawiania: zadawanie pytań, prezentacja możliwości działania, sugerowanie rozwiązań i egzekwowanie zobowiązań.
 • Style komunikacji z klientem. Wybór stylu komunikacyjnego w zależności od nastawienia rozmówcy.
 • Savoir vivre w sferze języka
  • Etykieta językowa. Dobór słów i rejestru wypowiedzi.
  • Witanie i przedstawianie się. Użycie odpowiednich form adresatywnych.
  • Zwroty grzecznościowe i ich rola w tworzeniu dobrej atmosfery kontaktu.
 • Etykieta pracy a samokontrola – jak być miłym i uprzejmym, i co robić, kiedy klient taki nie jest.

Kultura obsługi klienta przez telefon

 • Reguły komunikacji telefonicznej z uwzględnieniem specyfiki firmy.
 • Rola uwagi, poświęcanej klientowi w rozmowie telefonicznej.
 • Schematy i scenariusze rozmawiania przez telefon, obowiązujące w firmie lub instytucji. Kiedy należy je bezwzględnie stosować, a kiedy niekoniecznie.
 • Techniki odpowiadania na trudne pytania dzwoniącego.
 • Ćwiczenie: odpowiadanie na telefon klienta, który dzwoni z problemem, którego nie potrafimy rozwiązać.

Zachowanie w bezpośrednim kontakcie z klientem

 • Po co klient przychodzi do punktu obsługi – klasyfikacja powodów i łączącego się z nimi nastawienia klienta.
 • Pierwsze wrażenie w kontakcie z pracownikiem obsługi.
  • Jak klient postrzega naszą instytucję: stereotypy, uprzedzenia i ich wpływ na pierwsze minuty rozmowy z pracownikami obsługi.
  • Pozytywne pierwsze wrażenie w początkach rozmowy i jego znacznie dla obsługującego.
  • Nawiązywanie kontaktu z klientami: jak zapewnić im dobre samopoczucie i jednocześnie sprawić, by nas słuchali?
  • Sposób bycia pracownika obsługi a jego wpływ na wrażenie, które robi.
 • Wzbudzenie zaufania klienta.
  • Elementy składowe zaufania: wiarygodność, uczciwość, kompetencja, dobra wola, zrozumienie. W jaki sposób wywołać u rozmówcy wrażenie, że znajdzie to wszystko u pracownika obsługi .

Kulturalna obsługa klienta – generalne zasady

 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć klienta w sposób szybki i rzeczowy.
 • Szybkie dotarcie do istoty problemu klienta – metody i techniki.
 • Rozwiązanie problemu klienta – jak je komunikujemy.
  • Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę klienta.
  • Prezentowanie rozwiązania klientowi. Rola kotwicy mentalnej i języka korzyści.
  • Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać (jeśli w ogóle).
  • Optimum perswazyjne: jak sprawić, by klient sądził, że to on wpadł na właściwe rozwiązanie.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy jego sprawa nie została (lub nie może zostać) załatwiona.
 • Ćwiczenia w parach i grupach: pełne rozmowy z klientami.

Konflikt z klientem – jak go kulturalnie uniknąć lub rozwiązać

 • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
  • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Analiza napięć pojawiających się w kontaktach z klientem. Przyczyny powstawania trudności.
 • Konfliktowa prewencja: jak nie unikać do nieporozumień z klientem.
 • Techniki rozwiązywania istniejących konfliktów. Rola reguł sprawnej i kulturalnej komunikacji.
  • Podstawowe narzędzia radzenia sobie z brakiem porozumienia lub konfliktami interesów.
  • Schematy rozwiązywania konfliktów i granice ich przydatności.
  • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązania konfliktu z klientem. Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
  • Zaproponowanie współpracy. Przedstawienie sytuacji ze swojego punktu widzenia.
  • Wspólne wypracowywanie warunków optymalnego rozwiązania problemu.
 • Ćwiczenie: kulturalna i spokojna rozmowa z agresywnym lub konfliktowym klientem.

Adresaci

 • Pracownicy działów reklamacji i biur obsługi klienta.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta.
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się obsługą klienta.
 • Sprzedawcy.
 • Przedstawiciele handlowi.