Korzyści ze szkolenia

Kompetentna i odpowiedzialna asystentka to skarb dla każdego managera. Szkolenie pozwoli uczestniczkom nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne w aktywnym wspieraniu szefa w codziennych zadaniach i obowiązkach.

Zagadnienia do omówienia i opanowania:

 • techniki organizacji czasu pracy i skutecznego zarządzania czasem swoim i przełożonego,
 • savoir vivre, etykieta biznesowa oraz zasady budowania profesjonalnego wizerunku,
 • organizacja spotkań biznesowych i innych ważnych wydarzeń,
 • udział w spotkaniach, także w imieniu szefa lub organizacji,
 • przygotowanie profesjonalnych prezentacji Power Point

Grupa docelowa

 • Asystenci i asystentki, sekretarki i inne osoby będące wsparciem dla swoich zwierzchników.
 • Osoby, które planują rozpocząć pracę w takiej roli.

Program treningu

Szef i asystentka – jak się dobrze dobrać i zgrać ze sobą

 • Współczesna asystentka: jakie zadania wykonuje dla szefa.
 • Typy managerów: zadaniowiec, analityk, przyjaciel, pomysłodawca. Jakiej asystentki potrzebuje który typ przełożonego.
 • Optymalny profil psychologiczny i idealne cechy osób wspierających działania zarzadu.
 • Asystentka i jej kluczowe umiejętności interpersonalne.

Wizerunek i zachowanie asystentki

 • Profesjonalna asystentka: wygląd i dress code.
 • Zasady zachowania się w stosunku do przełożonego i otoczenia: rola standardów i ich przestrzegania.
 • Wizerunek osoby (także w social media): czego można wymagać od asystentki.
 • Mowa ciała asystentki a budowanie dobrej relacji z rozmówcą (również przełożonym).

Organizacja czasu pracy szefa

 • Właściwe zarządzanie czasem i zadaniami jako główna kompetencja skutecznej asystentki.
 • Podstawy zarządzania zadaniami. Wyznaczanie, celów, zadań cząstkowych i priorytetów.
 • Realizacja zadań, które zlecił szef. Organizacja własnego czasu, motywacja i wyeliminowanie dystraktorów.
 • Asertywność i jej rola w obronie własnego czasu asystentki. Jak odmawiać realizacji nieistotnych dla nas zadań lub je efektywnie komuś delegować.

Komunikacja w pracy asystentki

 • Komunikacja z przełożonym, czyli na co zwracamy uwagę, mówiąc do szefa.
 • Prośby i informacje zwrotne dla przełożonego – jak je formułować.
 • Rozmowa z interesantem, który chce dostać się do przełożonego. Odpowiedź, gdy zwierzchnik nie chce lub nie może rozmawiać.
 • Co mówi asystentka: przydatne frazy. Język korzyści i inne techniki werbalnego wywierania wpływu.

Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach

 • Spotkania wewnętrzne w firmie – jaką rolę spełnia na nich asystentka.
 • Asystentka gospodarza jako organizator spotkania lub imprezy firmowej: od koordynacji przygotowań do zarządzania przebiegiem wydarzenia.
 • Udział wraz z przełożonym w spotkaniu – zadania asystentki.
 • Reprezentowanie szefa lub firmy na spotkaniu na zewnątrz.
 • Protokoły, notatki i podsumowania spotkań – rola osoby sporządzającej dokumentację.

Organizacja konferencji i podroży służbowych szefa

 • Planowanie podróży służbowych, zestawianie połączeń i noclegów: rola znajomości preferencji szefa i ograniczeń budżetowych.
 • O czym należy pamiętać organizując wyjazd przełożonego.
 • Rezerwacje noclegów – zasady skutecznej komunikacji z hotelami.

Przygotowanie prezentacji Power Point dla szefa

 • Cechy dobrej prezentacji dla przełożonego.
 • Badanie intencji przełożonego (co chce powiedzieć w trakcie wystąpienia) i zbieranie danych do prezentacji.
 • Zasady tworzenia prezentacji Power Point: kolejność pisania slajdów.
 • Zarządzanie czasem – kiedy szef powinien dostać prezentację, by zdążył się spokojnie przygotować.
 • Przykłady dobrze zrobionych, atrakcyjnych prezentacji.

Warsztat praktyczny

 • Ćwiczenia z zakresu komunikacji w biznesie: rozmowy w parach, symulacje sytuacji sprawiających kłopoty (np. rozmowa z osobą, której nasz przełożony nie chce widzieć).
 • Nagrywanie wybranych rozmów i sytuacji. Analiza scenek. Informacje zwrotne prowadzącego na temat słabych i mocnych stron uczestników i obszarów, nad którymi należy pracować.
 • Przegląd prezentacji, jakie asystentki przygotowują dla szefów. Omówienie przykładów.

Terminy i ceny

Miejsce i termin najbliższego szkolenia otwartego:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.