Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 4-5.02.2021 – Wrocław lub online
 • 18-19.02.2021 – Warszawa lub online
 • 4-5.03.2021 – Kraków lub online
 • 11-12.03.2021 – Poznań lub online
 • 25-26.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
 • W cenie szkolenia uwzględniono posiłki, materiały dla uczestników i certyfikaty.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie dla brygadzistów z kompetencji managerskich i przywódczych (oraz wszystkiego, z czym w aspekcie międzyludzkim łączy się zarządzanie na produkcji). Zadaniem treningu jest opanowanie przez uczestników podstawowych technik delegowania i komunikowania zadań oraz motywowania podwładnych do pracy w warunkach działu technicznego, działu produkcji lub innych oddziałów zakładu produkcyjnego, także w warunkach pracy w środowisku międzynarodowym (podwładni z Ukrainy lub innych krajów byłego ZSRR). Dodatkowo szkoleni trenują swe umiejętności w dziedzinach takich jak efektywne udzielanie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów w komunikacji z pracownikami.

Adresaci

 • Brygadziści, team leaderzy, mistrzowie w zespołach produkcyjnych.
 • Główni mechanicy i główni inżynierowie, szefowie utrzymania ruchu, kierownicy zmian.
 • Kierownicy techniczni i inne osoby na stanowiskach managerskich w fabrykach i działach technicznych innych zakładów.
 • Osoby typowane do awansu na stanowiska brygadzisty, team leadera lub mistrza.

Metody pracy

Warsztat ma charakter intensywnego treningu umiejętności kierowniczych, których wymaga zarządzanie na produkcji. 80 procent czasu warsztatu jest przeznaczone na konkretne ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje trudnych rozmów z pracownikami) oraz aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jakim jest liderem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli brygadzisty lub przełożonego na produkcji.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, w jakie obfituje zarządzanie na produkcji i kierowanie działem technicznym.

Plan szkolenia

I: Zarządzanie na produkcji lub w dziale technicznym – wprowadzenie

 • Specyfika kierowania zespołem w pracy na produkcji.
 • Ocena przełożonego: kto i kiedy jest dobrym brygadzistą, a kto kierownikiem?
 • Motywowanie człowieka, który pracuje fizycznie – specyfika i konkretne zalecenia.

II: Trudna sztuka bycia liderem (kierownikiem, brygadzistą)

 • Lider lub przełożony – najważniejszy element zespołu. Co może robić i jak daleko może się posunąć?
 • Autorytet jako cecha lidera. Bieżące zarządzanie na produkcji a metody zdobywania autorytetu.
 • Mowa ciała lidera i jej wpływ na to, jaki ma posłuch.

III: Twój zespół, także o charakterze międzynarodowym i mieszanym

 • Zespół jako zbiór jednostek: dlaczego ludzie czasami pracują mniej, gdy nie patrzysz – i jak temu przeciwdziałać.
 • Zespół jako coś więcej jako zbiór jednostek – jak złe normy w zespole mogą demotywować pracowników.
 • Obcokrajowcy w zespole – szanse i zagrożenia.
 • Pracownicy z Ukrainy i innych krajów b. ZSRR – czym różnią się od Polaków.
 • Podwładni i współpracownicy z kultur innych niż europejska – jak do nich podchodzić.
 • Bariery językowe i łączące się z tym zagrożenia – na co musisz uważać.
 • Stereotypy i potencjalne konflikty między polską częścią załogi a obcokrajowcami – jak sobie z nimi radzić.

IV: Zarządzanie na produkcji w kontekście delegowania zadań

 • Co to jest delegowanie zadań? Zakresy skutecznego delegowania.
 • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań cząstkowych z konkretnego zlecenia lub projektu.
 • Delegowanie jako szczególny typ komunikowania. Komu, co i jak delegujemy.
 • Język i sposób mówienia do pracownika przy delegowaniu. Problem tonu, sposobu bycia i mowy ciała.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona?
 • Rozmowa delegująca w praktyce. Argumenty i racje delegującego i odpowiedzi na obiekcje podwładnego.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Delegowanie w komunikacji z obcokrajowcem (np. Ukraińcem) – na co należy uważać.

V: Motywowanie podwładnego do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Pieniądze jako główny (ale nie jedyny) czynnik motywujący. Motywowanie pozafinansowe. Kiedy może być silniejsze niż pieniądz?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy brygadzisty i kierownika. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
 • Środowisko pracy na produkcji a poziom motywacji u pracownika.
 • Asertywność w rozliczaniu pracowników przez brygadzistę (kierownika) i jej granice.

VI: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

 • Efektywność pracowników jako wykładnik sukcesu pracy kierownika lub brygadzisty.
 • Rola kontroli zadaniowej w kierowaniu podwładnymi. Jak kontrolować? Monitoring działań.
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Ćwiczenia z zakresu komunikowania informacji zwrotnych pracownikom, którzy mają rzeczy do poprawy.

VII: Przekazywanie zmian innym brygadzistom

 • Organizacja pracy w ramach zmiany – czego należy dopilnować na bieżąco.
 • Przekazywanie zmian i bierzące zarządzanie na produkcji – aspekty praktyczne.
 • Uwagi brygadzistów do przekazanej zmiany – bieżące zagadnienia związane z informacjami zwrotnymi dla kolegów.
 • Asertywność brygadzisty w relacji z innymi brygadzistami i przy przekazywaniu zmiany.

VIII: Konflikt z podwładnym lub między podwładnymi – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

 • Typy konfliktów i główne sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Konflikty między grupami narodowymi (np. Polacy – obcokrajowcy) lub wewnątrz tych grup (np. między Ukraińcami ze wschodu i zachodu kraju) – jak do nich podchodzić.
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Praktyczne sposoby wyjaśniania i rozwiązywania nieporozumień.
 • Asertywność w relacjach z pracownikami. Dlaczego jasne określanie własnych granic nie musi oznaczać konfliktu.
 • Inteligencja emocjonalna a zarządzanie na produkcji i rozwiązywanie konfliktów.

IX: Problemy i sytuacje specjalne w pracy na produkcji

 • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
 • Podwładny niestabilny emocjonalnie, uzależniony (alhoholik, palacz itp.) i wiążące się nim problemy w zespole.
 • Nowy członek zespołu – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
 • Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.
 • Zarządzanie na produkcji i w dziale technicznym w sytuacji zmian w zakładzie pracy.