Korzyści ze szkolenia

Trening asertywności, w trakcie którego uczestnicy dowiadują się, czym jest asertywność i jak skutecznie używać jej technik. Dodatkowo osoba biorąca udział w szkoleniu:

 • pozna reguły skutecznej komunikacji i podstawy asertywności,
 • rozwinie umiejętności wyznaczania i obrony własnego terytorium psychologicznego, przy jednoczesnym szanowaniu autonomii rozmówcy,
 • pozna sposoby radzenia sobie z trudnymi partnerami komunikacyjnymi.

Adresaci

 • Pracownicy, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością.
 • Pracownicy działów kontaktujących się pracowników klientami.
 • Pracownicy posiadających problemy z asertywności, nieasertywnych.
 • Pracownicy nadmiernie ulegli lub agresywni.
 • Managerowie, zarządzający zespołem.
 • Pracownicy różnych działów współpracujących ze sobą.
 • Osoby dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności.

Metody pracy

Szkolenie ma wymiar w 80 proc. praktyczny. Używane przez trenera metody pracy to studium przypadku (i dyskusja z uczestnikami), burze mózgów (mające na celu rozwiązanie trudnej sytuacji), metody coachingowe w modelu GROW, scenki odgrywane w parach oraz ćwiczenia i gry zespołowe.

Program

Skuteczna komunikacja w kontaktach ze współpracownikami i z kontrahentami

 • Typy komunikacji, czyli jak się komunikujemy.
 • Reguły sprawnego komunikowania się.
 • Style komunikacyjne: zadaniowcy, analitycy, pomysłodawcy, przyjaciele. Kim jesteś i co możesz z tym zrobić?
 • Zaufania jako podstawa komunikacji. Empatia i jej rola przy budowaniu relacji z rozmówcą.
 • Bariery i błędy w komunikowaniu. Czego unikać w relacjach ze współpracownikami, a jak nie zwracać się do klientów.

Asertywność w komunikacji

 • Asertywność, czyli otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb – czym jest i kto ją komunikuje.
 • Podstawowe prawa asertywności.
 • Style działania w sytuacji naruszania naszych interesów: od uległości do agresji. Gdzie tu miejsce na asertywność.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic innych ludzi.
 • Kontinuum postaw asertywnych Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności Mapa asertywności – psychotest

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku osoby asertywnej

 • Rola wizerunku w funkcjonowaniu w życiu zawodowym.
 • Prezentacja siebie kanałami werbalnymi oraz pozawerbalnymi. Ton głosu, postawa i mowa ciała osoby asertywnej.
 • Kreowanie asertywnego wizerunku siebie jako szefa lub współpracownika, który przestrzega reguł.
 • Sztuka odmawiania w sytuacjach koniecznych (np. kiedy nie uznajemy klientowi reklamacji, lub odmawiamy kontrahentowi), bez poczucia winy. Techniki przekazywania złych informacji.

Asertywność i skuteczna komunikacja potrzeb w bieżącym funkcjonowaniu w miejscu pracy

 • Asertywność w życiu zawodowym: komunikacja własnych potrzeb drugiej stronie.
 • Asertywne odmawianie, gdy ktoś prosi nas o coś, co narusza nasze interesy.
 • Pozytywne informacje zwrotne, czyli jak mówić komplementy, by nie zawstydzać, i jak je przyjmować.
 • Konstruktywna krytyka i informacje rozwojowe: zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych (konfrontacja z faktami, model kanapki).
 • Dyskusja w grupie: Analiza różnych sytuacji w miejscu pracy, wymagających asertywnego zachowania. Burza mózgów w kwestii wypracowania i zakomunikowania optymalnych rozwiązań.

Trening zachowań asertywnych

 • Mowa ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.
 • Praktyczne stosowanie technik asertywnych – „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „odroczenie asertywne”, „asertywne pytanie”.
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych.
 • Trening konstruktywnego krytykowania i udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

Asertywna postawa w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 • Gdy ktoś nas atakuje: asertywność jako sposób reagowania na konflikt.
 • Jak nie dać się sprowokować – sposoby na manipulację czy agresywną krytykę.
 • Asertywność wobec autorytetów, osób starszych oraz osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii.
 • Asertywność w stosunku do klientów i kontrahentów – kiedy powiedzieć sobie dość i jak to zrobić, by nie palić za sobą mostów.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.