Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna:

 • Techniki identyfikowania i docierania do potencjalnych klientów.
 • Metody prospectingu w działaniach sprzedażowych na rynku ubezpieczeń.
 • Sposoby pozyskiwania leadów sprzedażowych od aktualnych klientów.
 • Wiedzę o tym, jak zamykać pierwszą rozmowę z klientem i w jaki sposób mierzyć efekty działań prospectingowych.

Program szkolenia

Wprowadzenie i definicje

 • Podstawowe terminy: suspect, prospect, lead jako różne fazy gotowości klienta do zakupu.
 • Prospecting (identyfikacja i dotarcie do potencjalnego klienta) jako pierwszy etap sprzedaży. Elementy i fazy procesu.
 • Reklama a prospecting. Formuła AIDA w praktyce prospectingu.
 • Podstawowe narzędzia stosowane w prospectingu – przegląd i ewaluacja.

Skuteczność sprzedawcy jako podstawa prospectingu

 • Idealny sprzedawca ubezpieczeń – charakterystyka. Profesjonalny agent jako doradca i opiekun klienta.
 • Osobiste i branżowe warunki skuteczności wybranych technik pozyskiwania klientów.
 • Ja w roli sprzedawcy: indywidualny SWOT (mocne strony i obszary wymagające doskonalenia).

Prospecting w praktyce agenta ubezpieczeniowego

 • Od czego zacząć, czyli planowanie strategii wyjścia do klientów: co i w jakiej kolejności powinienem robić.
 • Definiowanie celów sprzedażowych – ile chciałbym sprzedać, a ile realnie zakładam, że sprzedam?
 • Określenie profilu klienta, ustalenie grupy docelowej działań prospectingowych i marketingowych.
 • Źródła prospectów, czyli skąd dokładnie pozyskiwać leady sprzedażowe.
 • Weryfikacja leadów. Kontakt mailowy, telefoniczny, osobisty – co i kiedy wybrać.
 • Zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów (zasada Pareto, matryca Eisenhower`a, technika ABC) w pracy w sprzedaży i prospectingu.

Pierwsza rozmowa z klientem

 • Schemat rozmowy z potencjalnym klientem, którego dane pozyskaliśmy. Cztery kroki: zdobycie zaufania, zbadanie potrzeb, oferta pomocy, zamknięcie alternatywą, pośpiechem lub ceną.
 • Zdobycie zaufania, czyli pierwsze minuty rozmowy. Jak sprawić, by ludzie nam uwierzyli.
 • Badanie i ustalanie potrzeb klienta. Płynne przechodzenie do dalszych etapów sprzedaży.
 • Procedury zamknięcia w rozmowie z klientem.

Specjalne sytuacje i techniki w prospectingu i sprzedaży ubezpieczeń

 • Rekomendacje – jak sprawić, by sami klienci polecali nam kolejne leady. Techniki wyciągania z ludzi informacji o bliskich, których tez możemy ubezpieczyć.
 • Działania posprzedażowe, czyli jak być aktywnym managerem klienta.
 • Techniki budzenia „uśpionych” klientów.
 • Metody odzyskiwania klientów utraconych na rzecz konkurencji.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (klient zdenerwowany, rozczarowany itp.)

Mierzenie efektów prospectingu

 • Ewaluacja efektywności działań prospectingowych. O ile wzrosła moja liczba zawartych transakcji np. po zakupie nowej bazy danych klientów?
 • Weryfikacja skuteczności działań: które podejmowane kroki przynoszą najlepsze efekty?
 • Zaawansowana analiza wyników i formułowanie rekomendacji na przyszłość.

Prospecting w praktyce

 • Budowanie i stosowanie indywidualnych systemów prospectingowych, dostosowanych do osobowości agenta i preferowanych przez niego kanałów docierania do potencjalnych klientów (telefon, internet etc.)
 • Organizacja pracy nastawiona na szukanie nowego klienta.
 • Prospecting a przejmowanie klientów konkurencji w branży ubezpieczeniowej.

Adresaci

 • Pracownicy działów sprzedaży i marketingu firm ubezpieczeniowych.
 • Agenci ubezpieczeniowi, brokerzy, właściciele i pracownicy multiagencji.
 • Menedżerowie zarządzający zespołami sprzedażowymi w branży ubezpieczeń.

Informacje organizacyjne

Szkolenia otwarte:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w ośrodkach szkoleniowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników możliwe dodatkowe rabaty.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.