Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy kluczowe techniki sprzedaży nieruchomości, w tym przede wszystkim:

 • podstawowe schematy odbierania telefonów od klienta, tak by szybko i łatwo umówić spotkanie w celu obejrzenia nieruchomości,
 • zasady prezentacji mieszkania, lokalu lub działki przed kupującym, mówienia językiem korzyści i sposobów na rozbicie obiekcji klienta,
 • strategie i techniki prezentacji ceny, negocjacji z klientem i szybkiej finalizacji sprzedaży mieszkania lub działki.

Organizacja

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 23-24.05.2024 – Wrocław
 • 3-4.06.2024 – Warszawa
 • 13-14.06.2024 – Poznań
 • 20-21.06.2024 – Kraków
 • 27-28.06.2024 – Gdańsk
 • 11-12.07.2024 – Łódź
 • Dodatkowo istnieje możliwość przesunięcia terminu szkolenia i/lub jego zorganizowania w innej wybranej lokalizacji.

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób na szkoleniu.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie u Klienta
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (60 proc. czasu szkolenia) uczestnicy trenują użycie wybranych technik sprzedaży i negocjacji ceny nieruchomości: odbierają telefony od klientów, umawiają spotkania, prezentują nieruchomość i negocjują jej cenę. Przy okazji osoby te uczą się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmowy z kupującym nieruchomość.

Ćwiczenia mają postać rozmów sprzedażowych, toczonych w parach lub małych grupach. W razie potrzeby i chęci uczestników ćwiczenia są nagrywane i następnie analizowane na forum grupy. W trakcie omawiania ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych oraz wskazówki w kwestii dalszego rozwoju w roli sprzedawcy. Innym rodzajem ćwiczeń są burze mózgów, w których uczestnicy wypracowują własne metody radzenia sobie z najtrudniejszymi obiekcjami klientów.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia.

Plan treningu

Przygotowanie sprzedawcy nieruchomości

 • Rola planu sprzedaży w pracy sprzedawcy nieruchomości.
 • Przygotowanie scenariusza rozmowy z kupującym mieszkanie.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać w trakcie sprzedaży nieruchomości?

Przygotowanie do rozmów z osobami zainteresowanymi zakupem nieruchomości (mieszkania, działki)

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb potencjalnych nabywców. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie pytań do kupującego.
 • Stworzenie różnych opcji prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje oglądających nieruchomość.

Telefon od zainteresowanego zakupem lokalu

 • Gdy kupujący dzwoni – początek rozmowy i rola pierwszego wrażenia.
 • Metody odpowiadania na wczesne pytania o cenę i warunki finansowe zakupu.
 • Scenariusze zamykania rozmowy telefonicznej poprzez umówienie klienta w na miejscu: w biurze dewelopera, w agencji nieruchomości, na inwestycji lub w sprzedawanym mieszkaniu.

Techniki sprzedaży nieruchomości na etapie pierwszej minuty rozmowy

 • Początek interakcji: rola pierwszego wrażenia, jakie wywiera sprzedawca i jego biuro.
 • Ocena kompetencji sprzedawcy: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania kupującego: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w kupującym przekonanie, że jesteśmy po jego stronie.

Potrzeby kupującego

 • Rola etapu potrzeby: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać lub potwierdzić potrzeby zainteresowanego zakupem?
 • Identyfikacja potrzeb kupującego jako klucz do sukcesu sprzedającego nieruchomość. Techniki sprzedaży jako działania ułatwiające zrozumienie, co kieruje rozmówcą.
 • Pytania do kupującego, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Pytania sugerujące i naprowadzające na potrzeby.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i przejście do przeglądu ofert.

Prezentacja ofert nieruchomości

 • Nieruchomość jako odpowiedź na wyartykułowaną potrzebę kupującego. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Kolejność prezentacji ofert mieszkań ze względu na cenę i inne warunki.
 • Jak mówić o oferowanej nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości kupującego. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Pytania do kupującego na temat tego, co sądzi o przedstawionych ofertach. Umiejętność czytania między wierszami i właściwej interpretacji sygnałów niewerbalnych.
 • Wybór nieruchomości do obejrzenia z klientem. Właściwa sekwencja mieszkań (działek, lokali użytkowych), które pokażemy.

Techniki sprzedaży nieruchomości na etapie prezentacji lokalu

 • Decyzja co do terminu oglądania mieszkania lub lokalu. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień i porę dnia.
 • Wygląd i atmosfera w pokazywanym mieszkaniu – rola tego, co jest w lokalu oraz utrzymanego porządku.
 • Zachowanie sprzedawcy w trakcie prezentacji nieruchomości – jak prowadzić klienta.

Zasady argumentacji w trakcie prezentowania lokali, mieszkań i działek

 • Kolejność pomieszczeń, do których wchodzimy.
 • Opis tego, co widzi klient, jako przykład techniki sprzedaży nieruchomości – rola języka i przymiotników. Jak opisywać mieszkanie językiem korzyści.
 • Właściwe pokazanie warunków panujących w mieszkaniu lub lokalu.
 • Obiekcje kupujących: stany (niezmienne) i wymówki (modyfikowalne, choć często mające swą cenę). Najczęstsze obiekcje (wygląd, otoczenie, warunki w lokalu, dojazd itp) i metody ich rozbijania.
 • Pytania precyzujące jako przykład techniki sprzedaży nieruchomości, gdy kupujący zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Argumenty na rozbicie przykładowych obiekcji: przegląd najczęstszych wymówek i odpowiedzi na nie.
 • Podsumowanie korzyści i inne skuteczne metody radzenia sobie z wybranymi obiekcjami.

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy kupujący pyta o cenę za wcześnie.
 • Wysokość ceny ofertowej. Prawidłowe wyliczenie przesłanek ceny.
 • Metody przedstawiania ofert specjalnych i promocyjnych.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach a techniki sprzedaży nieruchomości: uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed obiekcjami cenowymi kupującego nieruchomość.
 • Negocjacje cenowe: jak ubierać w słowa odpowiednie obniżki ceny (np. co lepiej dać: 20 procent na garażu czy 2 procent na całości?). Rola „dawania za darmo” w przyspieszaniu decyzji klienta.
 • Osobowość nabywcy a przyjmowanie argumentów sprzedającego. Jak dyskutować z klientem, który wie lepiej, ile powinno kosztować mieszkanie?

Finalizowanie transakcji w sprzedaży nieruchomości

 • Sygnały gotowości kupującego do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy sprzedawca nieruchomości powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie zamykania sprzedaży nieruchomości.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Nagrywane symulacje rozmów z zainteresowanymi zakupem lokalu / działki oraz negocjacji ceny nieruchomości z kupującym. Oglądanie i analiza odegranych scenek pod względem potencjalnej skuteczności perswazyjnej i przekazanie przez trenera informacji zwrotnych dla uczestników.

Adresaci

 • Pracownicy firm deweloperskich zajmujący się sprzedażą nieruchomości na rynku pierwotnym,
 • Pracownicy biur i agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
 • Osoby prywatne, które chcą sprzedać własne mieszkanie, lokal lub działkę,
 • Osoby planujące zakup nieruchomości i chcące poznać wcześniej techniki sprzedaży nieruchomości, po które może sięgnąć druga strona.