Korzyści ze szkolenia

Uczestnik zdobędzie i udoskonali umiejętności:

 • skutecznego porozumiewania się w sytuacji konfliktowej,
 • wpływania na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań,
 • otwartego i bezpośredniego komunikowania się z innymi,
 • rozumienia zachowań innych ludzi,
 • konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • tworzenia przyjaznej atmosfery poprzez humor i optymizm,
 • reagowania na odmienność,
 • stosowania technik komunikacji jak wyjaśnianie, parafraza, odzwierciedlanie emocji, podsumowywanie,
 • operowania empatią.

Uczestnik wykształci i utrwali postawy:

 • otwartości na innych,
 • akceptacji różnic między ludźmi,
 • szacunku dla siebie i innych,
 • zaangażowania i odpowiedzialności za relacje,
 • wzmocnienia chęci do pokonywania własnych ograniczeń w komunikowaniu,
 • zmiany przekonania, że za rozumienie komunikatu odpowiada odbiorca,
 • poczucie pewności siebie,
 • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za jasną, zwięzłą i konsekwentną komunikację.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Program treningu

Rola emocji i naszego nastawienia w kontakcie z Klientem:

 • Rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia.
 • Samoświadomość a kontakt z Klientem.
 • Zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu.
 • Przekonanie i stereotypy.
 • Przepis na swój sukces życiowy/zawodowy.
 • Własne ograniczenia i możliwości.
 • Zamiana przeszkadzających nawyków.

Komunikacja w obsłudze trudnego Klienta:

 • Bariery komunikacji – dlaczego ludzie mają trudności w porozumiewaniu się, analiza ograniczeń i możliwości SWOT.
 • Test „MÓJ STYL KOMUNIKACJI”- analiza własnego stylu komunikacyjnego.
 • Techniki skutecznej komunikacji i ich wpływ na obsługę Klienta.
 • „SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ” – od ogółu do szczegółu. Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi. Pytanie otwarte, zamknięte, sugerujące, hipotetyczne.
 • Rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta, metoda nurkowania, identyfikacja typu, dążeń i sytuacji klienta.
 • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń.

Komunikacja za pomocą gestów. Jak wzmacniać przekaz werbalny:

 • Sprawdź kim jesteś: zapatrzonym w mniej lub bardziej barwne obrazy wzrokowcem, kładącym nacisk na odczucia i wrażenia kinestetykiem, czy raczej wsłuchującym się w wewnętrzny dialog słuchowcem?
 • Jak nawiązać dialog z osoba postrzegającą świat w odmienny sposób niż ja? Dopasowanie własnego modelu do modelów świata innych.
 • Siła komunikacji niewerbalnej – dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni. Jak stworzyć spójny wizerunek podczas przekazu by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?
 • Techniki budowania wiarygodności przekazu: ton głosu, gesty, słowa.
 • Czy te oczy mogą kłamać? Ruchy gałki ocznej podczas rozmowy.
 • Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie. Neurony lustrzane.

Metaprogramy, jako źródło pełnego zrozumienia Klienta i możliwości dopasowania stylu rozmowy biznesowej do jego oczekiwań

Narzędzia komunikacji podczas obiekcji Klienta. Komunikacja w sytuacji konfliktowej:

 • Zdania, zwroty doceniające i dowartościowujące Klienta.
 • Argumentacja i przekonywanie do swoich racji. Rola argumentów, faktów, konkretnych informacji w procesie reklamacji.
 • Język korzyści.
 • Techniki przekonywania: zmiana perspektywy, metoda FBI.
 • Intonacja głosem.
 • Techniki lingwistyczne – słowa, które uspokajają.
 • Słowa, które wyzwalają gniew klienta.

Wywieranie wpływu i manipulacje ze strony Klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Elementy języka perswazji:

 • Istota manipulacji i perswazji.
 • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację.
 • Technika „dostrajania” i „prowadzenia”. Moc i magia słowa.
 • Techniki wywierania wpływu – reguły i techniki wywierania wpływu.

Asertywność, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z Klientami:

 • Asertywność i jej definicje.
 • Perswazja i asertywność w odpowiadaniu na niezadowolenie klientów.
 • Zachowania agresywne i uległe – diagnoza własnego poziomu asertywności.
 • Rola empatii.
 • Techniki pracy z trudnym klientem wykorzystujące asertywność.
 • Komunikat Ja.
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 • Umiejętność odmawiania w sposób konstruktywny.
 • Reagowanie na emocje.
 • Model reagowania na emocje niezadowolonego i agresywnego klienta.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z krytyką klientów.
 • Stawianie granic „trudnemu” klientowi.

Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w kontakcie bezpośrednim/telefonicznym z Klientem:

 • Stres a kontakt z klientami – czyli jak przekształcić trudne sytuacje w pozytywne relacje na przyszłość.
 • Negatywne emocje – jak sobie z nimi radzić i jak wykorzystywać.

Podsumowanie, dyskusja oraz wypracowanie zadań ułatwiających wdrożenie nabytych umiejętności.