Informacje organizacyjne

Najbliższe warsztaty „Kompleksowe szkolenie sprzedawców”:

 • 25-26.11.2021- Kraków
 • 2-3.12.2021- Warszawa
 • 20-21.01.2022 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób (lub mniej, w zależności od aktualnych wytycznych) na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1490 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji.

Forma treningu i metody pracy

Szkolenie składa się z dedykowanych modułów, których celem jest trening praktycznych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych pracowników działów sprzedaży, handlowców i zakupowców. Celowi temu służą temu symulacje rzeczywistych rozmów z klientem, publiczna analiza wyników osiąganych przez każdego z uczestników w odgrywanych scenkach oraz inne ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmów handlowych.

Treningi mają zawsze charakter praktyczny. Uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą przykładowe rozmowy z klientem, bazując na otrzymanych scenariuszach. Po każdym improwizowanym spotkaniu (z których część zostanie nagrana i następnie przeanalizowana na forum grupy) rozmawiający dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki sposób to zrobić. Dzięki temu uczestnicy nie tylko automatycznie przyswajają potrzebne im wiadomości, lecz i szybko dochodzą do wprawy w ich wykorzystaniu.

Plan szkolenia

PSYCHOLOGIA KLIENTA

Zasady ogólne

 • Psychologia zachowań konsumenckich. Znaczenie wiedzy o zachowaniach klientów w codziennej praktyce sprzedawcy.
 • Sytuacja sprzedaży. Dlaczego ludzie kupują, czego potrzebują, jak przedstawić produkt, by się wpasować w ich oczekiwania? Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpływać?

Problemy szczegółowe

 • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Źródła ludzkiej motywacji i ich przełożenie na sytuację sprzedaży: Po co ludzie kupują produkty takie jak nasz? Jakimi przesłankami kierują się przy zakupie?
 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Dysonans pozakupowy u klienta i jego redukcja.

Klient trudny i nietypowy

 • Podstawowe typy komunikacyjne klientów: zadaniowiec, analityk, przyjaciel itp. Jak z nimi rozmawiać?
 • Klienci trudni i nietypowi. Subiektywne i obiektywne wyznaczniki nietypowości i „trudności” klienta.
 • Podstawowe zagrywki i obiekcje trudnych klientów. Czy i jak na nie odpowiadać?
INICJOWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

Przed rozpoczęciem rozmowy…

 • Zebranie informacji o kliencie. Identyfikacja potrzeb klienta. Dopasowanie oferty.
 • Wybór strategii komunikacyjnej i kluczowych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu skutecznych pytań handlowych i odpowiedzi na potencjalne wymówki klienta.

Początek interakcji

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z klientem; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowania i przykuwania uwagi rozmówcy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy o naszej ofercie.

Techniki rozpoczynania rozmów handlowych

 • Komunikacja w początkach rozmowy. Prezencja i mowa ciała sprzedawcy.
 • Zdobywanie zaufania klienta. Techniki tworzenia atmosfery dialogu.
 • Odpieranie wymówek klienta i blokowanie unikania rozmowy – jak to skutecznie i nienachalnie robić.
PERSWAZJA I ARGUMENTACJA W ROZMOWIE HANDLOWEJ

Przekonanie klienta do swoich racji

 • Psychologia wywierania wpływu. Reguły wpływu społecznego (Cialdini).
 • Najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki perswazji i manipulacji. Przegląd i omówienie najważniejszych technik i ich zastosowania w sytuacji sprzedaży.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.

Techniki argumentacji

 • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
 • Argumentowanie pod kątem korzyści. Język korzyści – co go wyróżnia i jak go zinternalizować.
 • Porównania z innymi ofertami i konkurencją: jakie argumenty najlepiej trafiają do klientów.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.

„Brudne” chwyty i inne sztuczki

 • Manipulacja w rozmowie handlowej – czy i kiedy się opłaci? W jakich sytuacjach i w jaki sposób po nią sięgać?
 • Rodzaje, klasyfikacja „brudnych” chwytów. Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek.
 • Blef w rozmowach handlowych i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury.
 • Sylogizmy, podprogowe techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Co robić, gdy to kontrahent próbuje grać nie fair? Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.

Konflikt w rozmowie handlowej

 • Rodzaje i przyczyny konfliktów z klientem. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Jak unikać konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie.
 • Wybrane techniki rozwiązywania konfliktów w sytuacji sprzedażowej.
NEGOCJACJE I ZAMYKANIE TRANSAKCJI

Negocjacje ceny w rozmowie handlowej

 • Cena jako wskaźnik jakości. Kiedy cena nie gra roli?
 • Reakcja na cenę: znaczenie perspektywy. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Metody prowadzenia rozmów o cenach. Jak przekonać, że produkt jest wart tej ceny?
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi. Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych.

Zamykanie sprzedaży

 • Finalizacja transakcji – czym jest i jak ją skutecznie przeprowadzić.
 • Zamykanie sprzedaży na drodze negocjacji – podstawowe techniki.
 • Techniki przyspieszania decyzji klienta, który się waha nad zakupem.
 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie.
 • Techniki ultimatum: termin i cena.
DŁUGOFALOWE KONTAKTY Z KLIENTEM

Komunikacja z klientem po sfinalizowaniu sprzedaży

 • Metody utrzymywania kontaktu z dotychczasowym klientem.
 • Upusty i obniżki dla „starych” klientów – jak i kiedy je stosować?
 • Jak zdobyć nowego klienta dzięki temu, którego już mamy: polecenia i referencje.