Kształt treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik. Służą temu symulacje rzeczywistych rozmów z klientem oraz publiczna analiza wyników osiąganych przez każdego z uczestników.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmów handlowych.

Treningi mają zawsze charakter praktyczny. Uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą przykładowe rozmowy z klientem, bazując na otrzymanych scenariuszach. Po każdym improwizowanym spotkaniu (z których część zostanie nagrana i następnie przeanalizowana na forum grupy) rozmawiający dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki sposób to zrobić.

Szkolenie przeprowadza szkolonego w ten sposób przez kolejne etapy rozmów handlowych, negocjacji i komunikacji z trudnym klientem. W toku pracy uczestnik zaczyna od wybrania i przygotowania odpowiedniej dla siebie strategii komunikacyjnej, którą następnie rozwija i wzbogaca o wprowadzane w ramach ćwiczeń techniki perswazji, argumentacji i negocjacji oraz techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami, presją, roszczeniami i próbami manipulacji. Wszystkie omawiane na wykładzie strategie i techniki są utrwalane w ramach ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu uczestnicy nie tylko szybko przyswajają potrzebne im wiadomości, lecz i prędko dochodzą do wprawy w ich wykorzystaniu.

Plan szkolenia

PSYCHOLOGIA KLIENTA

Zasady ogólne

 • Psychologia zachowań konsumenckich. Znaczenie wiedzy o zachowaniach klientów w codziennej praktyce sprzedawcy.
 • Sytuacja sprzedaży. Dlaczego ludzie kupują, czego potrzebują, jak przedstawić produkt, by się wpasować w ich oczekiwania? Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpływać?

Problemy szczegółowe

 • Wprowadzenie do psychologii osobowości. Typy klientów i klasyfikacja ich potrzeb komunikacyjnych oraz potrzeb w odniesieniu do oferowanego produktu.
 • Źródła ludzkiej motywacji i ich przełożenie na sytuację sprzedaży: Po co ludzie kupują produkty takie jak nasz? Jakimi przesłankami kierują się przy zakupie?
 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy handlowej
  • co kto uznaje za korzystne, czyli rozpoznawanie typu partnera negocjacyjnego na podstawie struktury jego interesów,
  • sposoby dopasowania argumentacji do danego typu negocjatora.
 • Dysonans pozakupowy u klienta i jego redukcja.

Klient trudny i nietypowy

 • Pułapki w relacjach z określonymi typami klientów.
 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki nietypowości i “trudności” klienta.
 • Podstawowe zagrywki i argumenty trudnych klientów. Czy i jak na nie odpowiadać?
INICJOWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

Przed rozpoczęciem rozmowy…

 • Zebranie informacji o kliencie. Identyfikacja potrzeb klienta. Dopasowanie oferty.
 • Wybór strategii komunikacyjnej i kluczowych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu skutecznych pytań handlowych.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na potencjalne wymówki klienta.
 • Wpływ dobrego przygotowania na wizerunek profesjonalnego i wiarygodnego handlowca.

Początek interakcji

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z klientem; jak zapewnić im dobre samopoczucie i jeszcze sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowania i przykuwania uwagi.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie rozmowy.

Techniki rozpoczynania rozmów handlowych

 • Nawiązywanie kontaktów handlowych.
 • Komunikacja w początkach rozmowy.
  • Prezencja i mowa ciała sprzedawcy.
  • Zdobywanie zaufania klienta.
 • Odpieranie wymówek klienta i blokowanie unikania rozmowy.
 • Techniki tworzenia atmosfery dialogu.
 • Techniki postępowania w sytuacji szybkiej odmowy.

Sprzedaż a komunikacja

 • Język i komunikacja w procesie sprzedaży. Znaczenie formy i szybkości mówienia sprzedawcy.
 • Problematyka uwagi. Aktywne słuchanie klienta. Rola sygnałów zwrotnych i pułapki wiążące się z ich interpretacją.
 • Sygnały niewerbalne. Mowa ciała klienta (ruchy gałek ocznych, postawa ciała, ton głosu i sposób mówienia). Mowa ciała sprzedawcy i jej znaczenie.
PERSWAZJA W ROZMOWIE HANDLOWEJ

Psychologia rozmowy handlowej

 • Psychologia społeczna a sytuacja sprzedaży.
 • Postawy konsumenckie i metody ich kształtowania.
 • Psychologia wywierania wpływu. Reguły wpływu społecznego (Cialdini).

Strategie i techniki perswazyjne w rozmowie handlowej

 • Najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki perswazji i manipulacji. Przegląd. Omówienie najważniejszych technik i ich zastosowania w sytuacji sprzedaży.
 • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu w odniesieniu do klienta, produktu i sytuacji.
 • Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja.
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
 • Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych.

Techniki argumentacji

 • Uzasadnianie. Typy uzasadnień i pseudouzasadnień oraz ich właściwe stosowanie.
 • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.
 • Argumentowanie pod kątem korzyści.
 • Świadome stosowanie negacji.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
  • Bypassing.
  • Wada jako zaleta.
  • Coś za coś – czyli jak obiekcją sfinalizować kontrakt.
  • Świadome stosowanie negacji.

Narzędzia usprawniające efektywną komunikację

 • Narzędzia formalne:
  • parafraza,
  • parafraza z błędem, wyjaśnienie, doprecyzowywanie,
  • pytania precyzujące,
  • pytania na “tak”,
  • pytania z alternatywą.
 • Narzędzia psychologiczne i behawioralne:
  • jak sprawić, by rozmówca czuł, że jest w centrum uwagi?
  • techniki jasnego komunikowania własnych oczekiwań,

“Brudne” chwyty i inne sztuczki

 • Manipulacja w rozmowie handlowej – czy i kiedy się opłaci? W jakich sytuacjach i w jaki sposób po nią sięgać?
 • Rodzaje, klasyfikacja “brudnych” chwytów. Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek.
 • Blef w rozmowach handlowych i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury.
 • Sylogizmy, podprogowe techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Co robić, gdy to kontrahent próbuje grać nie fair? Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony.
TRUDNE ROZMOWY Z WYMAGAJĄCYM KLIENTEM

Konflikt w rozmowie handlowej

 • Rodzaje i przyczyny konfliktów z klientem. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Jak unikać konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie.

Wybrane techniki rozwiązywania konfliktów

 • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
  • Umiejętne wykorzystanie własnych komunikatów niewerbalnych dla budowy atmosfery otwartości w kontakcie,
  • Sposoby na trafne odczytanie komunikatów werbalnych rozmówcy, jako klucz do zrozumienia jego interesów.
 • Style rozwiązywania konfliktów
  • Klasyfikacja i zakresy przydatności.
  • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązywania konfliktów,
  • Wpływ preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów na przebieg rozmowy z kontrahentem,
  • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w praktyce
  • Analiza konkretnych sytuacji pojawiających się podczas rozmów handlowych i negocjacji.
  • Analiza przyczyn powstawania trudności.
  • Analiza błędów popełnianych w procesie negocjacji,
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

  Negocjowanie ceny w rozmowie handlowej

  • Cena jako wskaźnik jakości. Kiedy cena nie gra roli?
  • Reakcja na cenę: znaczenie perspektywy.
  • Metody prowadzenia rozmów o cenach. Jak przekonać, że nasz produkt jest wart swej ceny?
  • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
  • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
  • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie i pseudouzasadnianie wysokości ceny.
  • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
  • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi. Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić.
  • “Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki.

  Problemy szczegółowe

  • Wysokość oferty początkowej.
  • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.
  • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.
  • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych.
  • Renegocjacje umów handlowych.
  FINALIZOWANIE TRANSAKCJI

  Cele dobrego domknięcia

  • Dlaczego klient powinien być zadowolony nawet gdy nam już zapłaci?
  • Satysfakcja klienta jako cel sprzedawcy (niepożądane reakcje niezadowolonych klientów, czarny PR etc.).

  Domykanie transakcji – techniki przyspieszania

  • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o sfinalizowaniu transakcji.
  • Techniki przyspieszania decyzji klienta.
  • Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.
  • Techniki ultimatum: termin i cena.
  DŁUGOFALOWE KONTAKTY Z KLIENTEM

  Zachowanie po sfinalizowaniu sprzedaży

  • Metody utrzymywania kontaktu z dotychczasowym klientem.
  • Upusty i obniżki dla “starych” klientów – jak i kiedy je stosować?
  • Jak zdobyć nowego klienta dzięki temu, którego już mamy: polecenia i referencje.

  Sytuacje specjalne

  • Komunikacja z niedoszłym klientem: co robić w wypadku niepowodzenia sprzedaży?
  • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania reklamacji.

  Adresaci

  • Sprzedawcy.
  • Przedstawiciele handlowi.
  • Managerowie sprzedaży.
  • Specjaliści ds. kontaktów z klientem.

  Informacje organizacyjne

  Najbliższe szkolenia otwarte:

  • Katowice, 1-2.07.2021
  • Poznań, 5-6.07.2021

  Szczegóły organizacyjne

  • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.
  • Maksymalna liczba uczestników: 5 osób (lub mniej, w zależności od aktualnych wytycznych) na szkoleniu.
  • Cena szkolenia zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • Szkolenie stacjonarne: 1290 zł + 23% VAT
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.