Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • Techniki sprzedaży i komunikacji z potencjalnym klientem oraz technik marketingu nieruchomości.
 • Mechanizmy odpowiedzialne za podejmowanie przez ludzi decyzji o zakupie mieszkania i pokazanie, jak wpływać na te mechanizmy.
 • Zasady skutecznej prezentacji i podstawowe techniki argumentacji w rozmowie z nabywcą nieruchomości.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 26-27.02.2024 – Warszawa
 • 7-8.03.2024 – Wrocław
 • 21-22.03.2024 – Kraków
 • 4-5.04.2024 – Poznań
 • 18-19.04.2024 – Katowice
 • Dodatkowo istnieje możliwość przesunięcia terminu szkolenia i/lub jego zorganizowania w innej wybranej lokalizacji.

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób na szkoleniu.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie u Klienta
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan szkolenia

Psychologia i marketing w sprzedaży nieruchomości

 • Psychologia kupowania nieruchomości w trakcie kryzysu – cechy klientów i różnice w zachowaniach zakupowych w stosunku do czasu koniunktury.
 • Marketing mieszkań w kryzysie – rola ceny i postrzeganych trendów rynkowych.
 • Marketing kryzysowy i metody dotarcia do potencjalnego klienta. Tradycyjne kanały a nowe media – ocena skuteczności.
 • Schemat przekazu, który przyciągnie klienta: czy i kiedy informować o cenie, jak stosować kotwice cenowe?

Tworzenie scenariusza rozmowy sprzedażowej

 • Co robić z klientem, którego przyciągnął przekaz marketingowy. Rola przygotowanego scenariusza rozmowy w pracy konsultanta, pośrednika, sprzedawcy nieruchomości.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza rozmowy z klientem: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać sprzedając mieszkania?

Przygotowanie do rozmów z klientami

 • Wstępna identyfikacja potrzeb mieszkaniowych i możliwości finansowych klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie pytań do klienta i zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.

Gdy klient dzwoni lub puka: pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek rozmowy sprzedażowej: powitanie klienta i przedstawienie się.
 • Pierwsze wrażenie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.

Zdobywanie zaufania klienta

 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym; jak sprawić, by nam od początku zaufał?
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do uważania tego, co mówimy, za prawdę.
 • Metody budowania wrażenia wiarygodnego i kompetentnego konsultanta.

Etap potrzeby

 • Rola etapu: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby klienta?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.
 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta. Działania ułatwiające zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do klienta, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czego szuka. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.

Etap pomocy: prezentacja ofert dla kupującego

 • Nieruchomość jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Właściwa prezentacja opcji mieszkaniowych. Skuteczne słowa w argumentacji handlowej.
 • Jak mówić o nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia o naszych propozycjach.

Oglądanie mieszkań z klientem

 • Decyzja co do terminu oglądania mieszkania. O czym trzeba pamiętać, wybierając termin i porę dnia.
 • Wybór mieszkań, które pokażemy konkretnemu kupującemu: znaczenie wielkości, położenia, innych warunków i ceny.
 • Określenie kolejności, w jakiej mieszkania zostaną pokazane klientowi. Rola kotwiczenia cen.
 • Charakterystyka klienta i jego oczekiwania wobec nieruchomości a metody prezentacji wybranego mieszkania.
 • Kolejność przedstawiania cech nieruchomości w zależności od sytuacji i osobowości klienta.

Techniki argumentacji w trakcie prezentowania mieszkania

 • Uzasadnianie warunków panujących w mieszkaniu.
 • Techniki obniżania wrażliwości klienta na negatywne aspekty pokazywanej nieruchomości..
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury w mówieniu o lokalu.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy klient zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów konsultanta. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy klient pyta o cenę za wcześnie.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny lokalu. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi.

Negocjowanie ceny

 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja. Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Skuteczne obniżanie ceny – jak to robić, by klient nie poczuł się panem sytuacji.

Etap pośpiechu: finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy sprzedawca powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie finalizowania kontraktu.
 • Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.

Jak sprzedawać mieszkania rożnym typom klientów

 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak wykorzystywać emocje w rozmowie z klientem?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Co kto uznaje za korzystne: metody dopasowania argumentacji i technik perswazyjnych do typu klienta.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych (gdy klient nie chce ustąpić).

Sprzedaż nieruchomości klientom biznesowym

 • Klient biznesowy – po co kupuje nieruchomość i jak do tego dopasować argumentację.
 • Priorytety klienta biznesowego – na co musisz zwrócić uwagę.
 • Osobowość klienta biznesowego – cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla procesu sprzedaży.
 • Negocjacje z klientem biznesowym i ich specyfika.

Problemy szczegółowe

 • Wysokość oferty początkowej.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.
 • Referencje u kupującego – jak sprawić, by klienci przyprowadzali kolejnych klientów.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Symulacje pełnych rozmów i negocjacji z potencjalnymi klientami – osobami zainteresowanymi kupnem nieruchomości. Analiza odegranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności.

Adresaci

 • Pracownicy firm deweloperskich zajmujący się sprzedażą nieruchomości na rynku pierwotnym.
 • Pracownicy biur i agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sprzedający zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.
 • Managerowie zespołów sprzedażowych firm deweloperskich i agencji nieruchomości.