Korzyści uczestnika

„Trening prowadzenia szkoleń” to warsztat dla aktualnych i przyszłych trenerów, w trakcie którego omawiane są najskuteczniejsze techniki prowadzenia szkoleń i angażowania uczestników. Dodatkowo w trakcie szkolenia dowiesz się:

 • jakie są główne zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących treningów i warsztatów szkoleniowych,
 • skąd brać ćwiczenia i gry szkoleniowe,
 • jak tworzyć własne gry, dopasowane do oczekiwań osób uczestniczących,
 • jak radzić sobie z rożnymi – także trudnymi – typami uczestników.

Organizacja

Najbliższe szkolenia otwarte

 • 21-22.09.2023 – Katowice
 • 2-3.10.2023 – Warszawa
 • 16-17.10.2023 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób na szkoleniu otwartym.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1980 zł netto + VAT.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

Szkolenie dzieli się na część wykładową i część warsztatową. W trakcie wykładu uczestnik poznaje zasady projektowania atrakcyjnych, wciągających i motywujących warsztatów, użyteczne techniki prowadzenia szkoleń (także w trudnych i nieprzyjaznych warunkach) oraz strategie radzenia sobie z rożnymi typami trudnych uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni – we współpracy z trenerem – przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki i wystąpienia szkoleniowe w formie wykładów, instrukcji realizacji ćwiczenia lub informacji zwrotnej po ćwiczeniu. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności trenerskich i potencjalnych ścieżek rozwoju w roli trenera.

Plan treningu

I. Istota pracy trenera i podstawowe techniki prowadzenia szkoleń

 • Trener – specyfika zawodu i roli. Różnice między trenerem a wykładowcą, coachem i mentorem.
 • Standardowe i niestandardowe techniki prowadzenia szkoleń. Przegląd i klasyfikacja.

II. Przygotowanie szkolenia pod kątem stawianych celów i profilu uczestników

III. Pierwsze minuty szkolenia: prezentacja celu i kontrakt z uczestnikami

IV. Zakres merytoryczny szkolenia – ile powinna zajmować „teoria” i jak ją przedstawić

 • Przedstawienie problemu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przedstawiania teorii. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Rola kontaktu wzrokowego i mowy ciała trenera.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia.

V. Gry, ćwiczenia, symulacje i inne praktyczne techniki prowadzenia szkoleń

 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne.
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku lub poziomie wykonania ćwiczenia: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli.
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Praca nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko wdrażali korzystne wzorce.

VI. Dyskusje, burze mózgów i wspólna praca grupy nad problemem

 • Aktywizacja grupy w studia przypadków, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie i podsumowywanie wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Dyskusje w praktyce: jak je inicjować i moderować, by się nie wymknęły spod kontroli.
 • Burza mózgów jako przykład aktywnej techniki prowadzenia szkoleń: jak ludzie podchodzą do pomysłów swoich i cudzych. Ewaluacja zgłaszanych propozycji.

VII. Podsumowanie szkolenia: ustalenia i rekomendacje

VIII. Ewaluacja konkretnego treningu i całego procesu szkolenia

 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywisty wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).

VI. Zaawansowane problemy w pracy trenera

 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia. Metody pracy z grupami introwertyków i (zbytnich) ekstrawertyków.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami kwestionującymi autorytet lub odmawiającymi uczestnictwa w ćwiczeniach.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
 • Wypalenie zawodowe w pracy trenera: jak odzyskać entuzjazm i motywację po nieudanym szkoleniu.

Adresaci

 • Trenerzy działający na rynku, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności.
 • Trenerzy wewnętrzni lub osoby przygotowujące się do prowadzenia szkoleń wewnętrznych.
 • Osoby planujące pracę w branży szkoleniowej i chcące poznać skuteczne techniki prowadzenia szkoleń.