Korzyści ze szkolenia

Zamykanie sprzedaży to obszar pozostający wyzwaniem dla niejednego sprzedawcy. Jeśli czujesz, że i Ty możesz na tym polu coś poprawić, zapraszamy na szkolenie, na którym:

 • poznasz najbardziej efektywne metody finalizacji rozmów handlowych,
 • przećwiczysz główne techniki zbijania obiekcji cenowych klientów,
 • zobaczysz, jak zamknąć sprzedaż wcześniej przygotowanym rabatem lub metodą „coś za coś”,
 • nauczysz się finalizować rozmowy ze szczególnie opornymi klientami.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 26-27.05.2024 – Warszawa
 • 17-18.06.2024 – Katowice
 • 23-25.06.2024 – Poznań
 • 18-19.07.2024 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Zakres tematyczny i metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej (20 proc. czasu) i części warsztatowej (ok. 80 proc. czasu treningu). Celem mini-wykładów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli na szybkie i bezproblemowe zamykanie sprzedaży. W trakcie części warsztatowej uczestnicy ćwiczą użycie poszczególnych technik szybkiej finalizacji rozmów handlowych. Ćwiczenia mają formę scenek odgrywanych przed kamerą, które są następnie analizowane na forum grupy. W trakcie analizy uczestnik otrzymuje od trenera informacje zwrotne na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności sprzedażowych, metod poprawienia ewentualnych braków oraz strategii zamykania, które najlepiej się u niego sprawdzają.

Program szkolenia

Zamykanie sprzedaży – podstawy teoretyczne

 • Zamknięcie rozmowy handlowej: kiedy i jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpływać?
 • Rola właściwej sekwencji zamknięcia: dlaczego zawsze trzeba mieć scenariusz zamykania.
 • Kiedy finalizować sprzedaż i jak to robić, by klient nie mógł łatwo się wycofać?
 • Techniki subtelnego przyspieszania decyzji klienta. Presupozycje i alternatywy.
 • Przegląd najskuteczniejszych technik zamykania i kolejności, w jakiej powinny być używane.
 • Czas, pospiech i cena jako klucze do szybkiej i pozytywnej decyzji klienta o zakupie. Jak je dobrze rozegrać.

Dobry scenariusz rozmowy handlowej jako droga do jej finalizacji

 • Właściwe rozpoczęcie rozmowy i jego wpływ na zamknięcie sprzedaży w przyszłości.
 • Zaufanie klienta do sprzedawcy – dlaczego bez niego nie sfinalizujemy transakcji.
 • Rola pytań i identyfikacji potrzeb klienta przed przystąpieniem do właściwej prezentacji.
 • Prezentacja produktu jako wstęp do rozmowy o cenie i negocjacji.

Obiekcje inne niż cena a zamykanie sprzedaży

 • Obiekcje klienta: stany i wymówki. Obiekcja jako bariera dzieląca Cię od zamknięcia.
 • Najskuteczniejsze techniki rozbijania obiekcji jako narzędzia zamykania sprzedaży.
 • Pytania precyzujące w odpowiedzi na obiekcje. Słuchanie tego, co mówi klient: dlaczego może się to potem przydać.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie racji sprzedawcy. Sposoby na zamkniecie rozmowy z upartym klientem.
 • Podsumowanie korzyści, czyli jak zamknąć sprzedaż rozbiciem kluczowej obiekcji.

Cena jako droga do finalizacji transakcji

 • Kiedy rozmawiać o cenie i dlaczego najlepiej na końcu rozmowy.
 • Co robić, gdy klient przedwcześnie pyta o cenę. Znaczenie właściwego kontekstu (reguła kotwicy).
 • Alternatywa jako najlepsza technika przyspieszania decyzji klienta: reguła trzech opcji a zamykanie sprzedaży.
 • Ilościowe metody wprowadzania ceny: technika „Śmieszne pieniądze” jako przygotowanie gruntu pod zamknięcie sprzedaży.
 • Język mówienia o cenie: rola właściwych słów i języka korzyści.
 • Metody przygotowania klienta na ujawnienie ceny. Zasada kontrastu i technika „drzwiami w twarz”.

Zamykanie sprzedaży obniżką ceny lub „rabatem specjalnym”

 • Negocjacje ceny jako technika zamykania. Systematyka, strategie prowadzenia, triki perswazyjne.
 • Jak ustępować klientowi na polach innych niż cena: gratisy i warunki specjalne i metody ich wprowadzania.
 • Rabaty, kiedy je dawać i jak to robić, by przy okazji zamknąć sprzedaż.
 • Targuj się tak, by zamknąć: techniki „Coś za coś”, „Zdechła ryba” i „Pozorne ustępstwo”.

Finalizacja technikami innymi niż cena

 • Reguła niedostępności jako sposób na zamykanie sprzedaży.
 • Tryb warunkowy i jego zastosowanie w zwykłej rozmowie.
 • Alternatywy i pytania alternatywne. Dlaczego klient do końca musi mieć poczucie, że to on dokonuje wyboru.
 • Sekwencja drobnych alternatyw jako odmiana zamykania alternatywą.
 • Domyślne techniki finalizowania kontraktu (technika zgody domniemanej). Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.
 • Podsumowanie korzyści z wisienką do tortu jako ostateczny schemat zamykania sprzedaży.

Adresaci

 • Handlowcy i przedstawiciele handlowi, którym zamykanie sprzedaży przychodzi trudniej niżby chcieli.
 • Sprzedawcy, także pracujący w call center, którzy czują, że scenariusze, na których pracują, coraz częściej nie wystarczają, by zamykać rozmowy handlowe.
 • Właściciele firm handlowych i ich managerowie.
 • Zakupowcy i zawodowi negocjatorzy.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką technik sprzedaży, perswazji i zamykania.