Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • zasady organizacji i prowadzenia spotkań biznesowych,
 • techniki sprzedaży i negocjacji oraz inne umiejętności związane ze skutecznym prowadzeniem rozmów biznesowych,
 • zasady prowadzenia rozmów i wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach,
 • metody rozwiązywania konfliktów i problemów między uczestnikami w trakcie spotkania,
 • techniki zarządzania czasem w trakcie spotkania ze spieszącym się kontrahentem.

Adresaci

 • Właściciele firm, managerowie i handlowcy, spotykający się z kontrahentami.
 • Managerowie i team leaderzy, organizujący spotkania zespołów oraz konferencje międzyzespołowe.
 • Office managerowie, kierownicy biur, pracownicy sekretariatów i asystenci.
 • Kierownicy i specjaliści ds. administracyjnych.
 • Pracownicy, którzy przygotowują się do roli menadżera.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Warunki organizacji szkolenia:

 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w formie online, jak również w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1290 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej (krótki wykład na wstępie każdego z bloków) i warsztatowej. W ramach warsztatu uczestnicy przeprowadzają w parach i większych grupach symulowane spotkania biznesowe (zespołowe, handlowe, negocjacyjne) według podanych scenariuszy, dzięki czemu uczą się na bieżąco stosować prezentowane strategie komunikacyjne i techniki perswazyjne. Część symulacji może zostać nagrana, a następnie jej fragmenty przeanalizowane przez trenera, pod kątem skuteczności perswazyjnej i komunikacyjnej.

Plan treningu

Podstawowe założenia

 • Psychologia kontaktów międzyludzkich – o czym musimy pamiętać, idąc na spotkanie biznesowe lub organizując je.
 • Cele rozmów biznesowych – czy zawsze chodzi tylko o interesy?
 • Czy koniecznie trzeba spotykać się osobiście? Spotkania biznesowe a skuteczne zarządzanie czasem.

Przygotowanie do spotkania biznesowego

 • Ustalenie charakteru spotkania. Decyzje w kwestii tego, kto się na nim zjawi (jeśli mamy na nie wpływ).
 • Definiowanie własnych interesów: jaki jest cel spotkania (z naszej strony) i jakimi środkami chcemy go osiągnąć.
 • Identyfikacja interesów i potrzeb rozmówcy. Wypracowanie alternatywnych strategii komunikacyjnych, dopasowanych do różnych typów kierunków, jakie może przybrać rozmowa.
 • Opracowanie scenariusza rozmowy. Przygotowanie pytań handlowych.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane uwagi, wymówki i obiekcje rozmówcy, dotyczące naszej oferty.

Indywidualne rozmowy biznesowe z partnerem lub kontrahentem

 • Wybór miejsca (restauracja, kawiarnia, siedziba jednego z uczestników). Psychologiczne i behawioralne implikacje lokalizacji.
 • Etykieta: ubiór i zachowanie w trakcie spotkania.
 • Początek rozmowy z kontrahentem. Small talk, przełamywanie lodów, ustalanie punktów wspólnych, zdobywanie zaufania. Rola tonu mowy ciała, głosu i artykulacji.
 • Pytania handlowe i wyciąganie z rozmówcy informacji o jego oczekiwaniach i możliwościach finansowych w sytuacji nieformalnej i półformalnej.
 • Kiedy przejść do właściwych interesów? Kluczowa rola kolejności oraz hormonów wydzielanych w mózgu po posiłku.
 • Prezentacja własnej oferty lub warunków. Sposoby reagowania na uwagi zgłaszane przez rozmówcę.
 • Przejście do rozmowy o cenie. Metody prezentacji wysokości inwestycji.
 • Negocjacje w trakcie rozmowy w cztery oczy, w nieco większej grupie, przy posiłku etc.
 • Impas, nieprzewidziany konflikt lub rozbieżność zdań w trakcie spotkania – jak szybko i skutecznie wygaszać złe emocje?

Grupowe spotkania biznesowe

 • Organizacja spotkania w większej grupie. Wybór formy (konferencja, panel, bankiet, spotkanie networkingowe). Ustalenie części oficjalnej i nieoficjalnej.
 • Zasady prowadzenia grupowych spotkań biznesowych i moderowania ich oficjalnej części.
 • Planowanie spotkania. Wybór moderatora i określenie jego kompetencji.
  • Ustalenie agendy: o czym chcemy rozmawiać. Wybór zestawu tematów spotkania roboczego.
  • Ustalenie scenariusza, hierarchii punktów do dyskusji i kolejności zabierania głosu.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania. Inicjowanie i wygaszanie dyskusji w trakcie spotkania.
 • Przerwy: jak rozpoznać moment, w którym prawie nikt nie słucha, i co wtedy zrobić.
 • Zamykanie oficjalnej części spotkania. Podsumowanie i wnioski.

Zachowanie w trakcie spotkania

 • Atmosfera rozmowy – jak już w pierwszych minutach spotkania budować jak najlepsze relacje. Techniki zjednywania odbiorców i wzbudzania zaufania.
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback.
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców.
 • Strategie i techniki wywierania wpływu – zastosowanie w trakcie spotkania biznesowego.
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie potencjalnych punktów spornych lub zagadnień trudnych i niezrozumiałych.
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań. Techniki niekofliktowego angażowania rozmówców w dyskusję.
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach. Formułowanie własnych oczekiwań związanych z tematem spotkania.

Konflikty i metody ich rozwiązywania

 • Trudne sytuacje w trakcie spotkań biznesowych – jak sobie z nimi radzić.
 • Kontrowersyjny temat rozmowy i sposoby przekazywania negatywnych informacji.
 • Trudności i konflikty z rozmówcą oraz sposoby ich rozładowania. Koło konfliktów i metody konstruktywnej mediacji.
 • Przełamywanie milczenia i impasu w trakcie rozmowy lub dyskusji.