Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • zasady organizacji i prowadzenia spotkań biznesowych,
 • techniki sprzedaży i negocjacji oraz inne umiejętności związane ze skutecznym prowadzeniem rozmów biznesowych,
 • zasady prowadzenia rozmów i wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach,
 • metody rozwiązywania konfliktów i problemów między uczestnikami w trakcie spotkania,
 • techniki zarządzania czasem w trakcie spotkania ze spieszącym się kontrahentem.

Organizacja

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 14-15.09.2023 – Warszawa
 • 25-26.09.2023 – Gdańsk

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej (krótki wykład na wstępie każdego z bloków) i warsztatowej. W ramach warsztatu uczestnicy przeprowadzają w parach i większych grupach symulowane spotkania biznesowe (zespołowe, handlowe, negocjacyjne) według podanych scenariuszy, dzięki czemu uczą się na bieżąco stosować prezentowane strategie komunikacyjne i techniki perswazyjne. Część symulacji może zostać nagrana, a następnie jej fragmenty przeanalizowane przez trenera, pod kątem skuteczności perswazyjnej i komunikacyjnej.

Plan treningu

Podstawowe założenia

 • Psychologia kontaktów międzyludzkich – o czym musimy pamiętać, idąc na spotkanie biznesowe lub organizując je.
 • Cele rozmów biznesowych – czy zawsze chodzi tylko o interesy?
 • Czy koniecznie trzeba spotykać się osobiście? Spotkania biznesowe a skuteczne zarządzanie czasem.

Przygotowanie do spotkania biznesowego

 • Ustalenie charakteru spotkania. Decyzje w kwestii tego, kto się na nim zjawi (jeśli mamy na nie wpływ).
 • Definiowanie własnych interesów: jaki jest cel spotkania (z naszej strony) i jakimi środkami chcemy go osiągnąć.
 • Identyfikacja interesów i potrzeb rozmówcy. Wypracowanie alternatywnych strategii komunikacyjnych, dopasowanych do różnych typów kierunków, jakie może przybrać rozmowa.
 • Opracowanie scenariusza rozmowy. Przygotowanie pytań handlowych.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane uwagi, wymówki i obiekcje rozmówcy, dotyczące naszej oferty.

Indywidualne rozmowy biznesowe z partnerem lub kontrahentem

 • Wybór miejsca (restauracja, kawiarnia, siedziba jednego z uczestników). Psychologiczne i behawioralne implikacje lokalizacji.
 • Etykieta: ubiór i zachowanie w trakcie spotkania.
 • Początek rozmowy z kontrahentem. Small talk, przełamywanie lodów, ustalanie punktów wspólnych, zdobywanie zaufania. Rola tonu mowy ciała, głosu i artykulacji.
 • Pytania handlowe i wyciąganie z rozmówcy informacji o jego oczekiwaniach i możliwościach finansowych w sytuacji nieformalnej i półformalnej.
 • Kiedy przejść do właściwych interesów? Kluczowa rola kolejności oraz hormonów wydzielanych w mózgu po posiłku.
 • Prezentacja własnej oferty lub warunków. Sposoby reagowania na uwagi zgłaszane przez rozmówcę.
 • Przejście do rozmowy o cenie. Metody prezentacji wysokości inwestycji.
 • Negocjacje w trakcie rozmowy w cztery oczy, w nieco większej grupie, przy posiłku etc.
 • Impas, nieprzewidziany konflikt lub rozbieżność zdań w trakcie spotkania – jak szybko i skutecznie wygaszać złe emocje?

Grupowe spotkania biznesowe

 • Organizacja spotkania w większej grupie. Wybór formy (konferencja, panel, bankiet, spotkanie networkingowe). Ustalenie części oficjalnej i nieoficjalnej.
 • Zasady prowadzenia grupowych spotkań biznesowych i moderowania ich oficjalnej części.
 • Planowanie spotkania. Wybór moderatora i określenie jego kompetencji.
  • Ustalenie agendy: o czym chcemy rozmawiać. Wybór zestawu tematów spotkania roboczego.
  • Ustalenie scenariusza, hierarchii punktów do dyskusji i kolejności zabierania głosu.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania. Inicjowanie i wygaszanie dyskusji w trakcie spotkania.
 • Przerwy: jak rozpoznać moment, w którym prawie nikt nie słucha, i co wtedy zrobić.
 • Zamykanie oficjalnej części spotkania. Podsumowanie i wnioski.

Zachowanie w trakcie spotkania

 • Atmosfera rozmowy – jak już w pierwszych minutach spotkania budować jak najlepsze relacje. Techniki zjednywania odbiorców i wzbudzania zaufania.
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback.
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców.
 • Strategie i techniki wywierania wpływu – zastosowanie w trakcie spotkania biznesowego.
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie potencjalnych punktów spornych lub zagadnień trudnych i niezrozumiałych.
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań. Techniki niekofliktowego angażowania rozmówców w dyskusję.
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach. Formułowanie własnych oczekiwań związanych z tematem spotkania.

Konflikty w trakcie spotkań biznesowych i metody ich rozwiązywania

 • Trudne sytuacje w trakcie spotkań biznesowych – jak sobie z nimi radzić.
 • Kontrowersyjny temat rozmowy i sposoby przekazywania negatywnych informacji.
 • Trudności i konflikty z rozmówcą oraz sposoby ich rozładowania. Koło konfliktów i metody konstruktywnej mediacji.
 • Przełamywanie milczenia i impasu w trakcie rozmowy lub dyskusji.

Adresaci

 • Właściciele firm, managerowie i handlowcy, spotykający się z kontrahentami.
 • Managerowie i team leaderzy, organizujący spotkania zespołów oraz konferencje międzyzespołowe.
 • Office managerowie, kierownicy biur, pracownicy sekretariatów i asystenci.
 • Kierownicy i specjaliści ds. administracyjnych.
 • Pracownicy, którzy przygotowują się do roli menagera.