Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna:

 • podstawy psychologii motywacji, psychologii osobowości oraz techniki wywierania wpływu i skutecznej perswazji,
 • zasady wynagradzania i motywowania handlowców w rożnych branżach,
 • przykładowe systemy motywacyjne i ich ograniczenia.

Przy okazji dowie się:

 • jakie są najlepsze sposoby na motywowanie przedstawicieli handlowych,
 • jak tworzyć skuteczne i wydajne systemy wynagradzania pracowników sprzedaży,
 • co powinien zawierać optymalny system motywacyjny,
 • w jaki sposób wdrożyć taki system u siebie.

Adresaci

 • Szefowie zespołów sprzedażowych.
 • Właściciele i kadra zarządzająca firm handlowych.

Metody pracy

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym dyskutują nad użytecznością przykładowych technik motywowania handlowców oraz konstruują własne systemy wynagrodzeń lub prowizji.

W trakcie treningu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po jego zakończeniu – imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szkolenia

Trudna sztuka kierowania sprzedawcami

 • Manager sprzedaży – jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć, by uzyskać oczekiwany wynik.
 • Zespół sprzedawców jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Zespół sprzedawców jako jednostki o zróżnicowanym potencjale. Matryce potencjału pracowników: jak definiować na nich podwładnego i jak dopasowywać przekaz do poziomu jego kompetencji i motywacji.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Autorytet jako nieodłączny atrybut szefa. Metody zdobywania autorytetu wśród handlowców.

Specyfika motywowania pracowników sprzedaży

 • Sprzedaż – dlaczego ludzie w tej branży potrzebują specjalnych bodźców motywacyjnych.
 • Motywacja i zaangażowanie jako czynniki różnicujące handlowców.
 • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Dla kogo jedno, a dla kogo drugie? Metody motywowania sprzedawcy i handlowca – charakterystyka i ewaluacja.
 • Psychologia społeczna i reguły wywierania wpływu: jak skutecznie przekonywać speców od przekonywania.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznego oddziaływania na podwładnych.

Motywowanie przedstawicieli handlowych – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców motywujących dziś handlowców.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący handlowców.
 • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji handlowca wraz ze wzrostem jego wiedzy i doświadczenia (a także w związku z polepszeniem sytuacji majątkowej) – jak mu przeciwdziałać.

Realia firmy i branża a system wynagradzania handlowców

 • Systemy wynagradzania sprzedawców: podstawa, premia, prowizja i ich możliwe kombinacje. Jak wpływają na zaangażowanie ludzi.
 • Premie uznaniowe, premie za wyniki i prowizje procentowe – co skuteczniej motywuje.
 • Główne zasady motywowania finansowego – poradnik dla szefa.
 • Zagrożenia związane z tym, ze handlowiec wypracował już bazę i teraz spoczął na laurach – co robić z rentierami?

Cele sprzedażowe a wysokość premii lub prowizji

 • Sztuka definiowania planów sprzedażowych w odniesieniu do całego zespołu.
 • Szczegółowe zasady ustalania proporcji podstawa-prowizja.
 • Główne czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości premii lub prowizji.
 • Wyznaczanie atrakcyjnych progów prowizyjnych, czyli jak sprawić, by nasz handlowiec nie miał ochoty spocząć na laurach.
 • Progi a rentowność – jak tworzyć system motywacyjny, który motywuje handlowców i opłaca się firmie.
 • System prowizyjny a rentowność sprzedaży w krótkim i długim okresie.
 • Korekty systemu premiowego – jak je wprowadzać, by nikogo nie zdemotywować.

Tworzenie systemu wynagradzania dla konkretnego sprzedawcy

 • Różnice między handlowcami – typy pracowników i techniki ich optymalnej motywacji.
 • Sumienność i inteligencja handlowca a preferowany sposób wynagradzania.
 • Wskazówki w kwestii konkretnych typów pracowników sprzedaży.
 • Prowizja dla handlowca a wyniki całego zespołu – kiedy i komu można wiązać jedno z drugim, a kiedy i komu nie wolno.
 • Tworzenie skutecznego systemu premiowego – zalecenia szczegółowe.
 • Wdrożenie nowego systemu – jak „sprzedać” pracownikom nowe zasady motywowania poprzez nagradzanie za wyniki.
 • Problemy przy przedstawianiu zasad wynagradzania. Jak sobie z nimi radzić?
 • Motywacja a wykonanie planu: dlaczego niektórzy ludzie nie osiągają planów i co z nimi robić.

Motywowanie pozafinansowe

 • Job perks jako narzędzia zwiększania zaangażowania pracownika bez wypłacania dodatkowej premii.
 • Motywowanie kontekstowe (budujące pozycję i prestiż): nazwa stanowiska, rankingi sprzedawców, tytuły typu „handlowiec miesiąca”.
 • Niematerialne sposoby na motywowanie sprzedawców – główne narzędzia i ich charakterystyka.
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Walka z brakiem wyników lub rutyną w pracy sprzedawcy: jak przeciwdziałać rotacji w zespołach sprzedażowych.

Kontrola, monitoring i ocena pracy handlowca

 • Kontrola w kierowaniu sprzedawcami. Kogo, kiedy i jak kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań sprzedawców – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Zasady przekazywania informacji zwrotnych.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.

Przykłady skutecznych systemów wynagradzania – studia przypadków

 • Analiza przykładowych systemów prowizyjnych w firmach z branży: medycznej, farmaceutycznej, finansowej, budowlanej i FMCG. Co łączy skuteczne systemy motywowania?
 • Analiza systemów wynagradzania z firm i zespołów osób uczestniczących.
 • Wskazówki w kwestii ulepszenia dotychczasowych zasad premiowania.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 6.09.2023 – Poznań
 • 20.09.2023 – Katowice
 • 27.09.2023 – Warszawa

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia otwarte stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin):

 • 1180 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego w wersji stacjonarnej zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników oraz w przypadku uczestnictwa online cena do negocjacji.

Koszt jednodniowego (8 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.