Korzyści uczestnika

Techniki sprzedaży to praktyczny zestaw narzędzi, które umożliwią Ci łatwe rozpoczynanie i szybkie zamykanie rozmów handlowych. W trakcie szkolenia poznasz i przećwiczysz:

 • najpopularniejsze i najskuteczniejsze techniki sprzedaży, negocjacji, perswazji i manipulacji,
 • zasady i techniki badania potrzeb rozmówcy w pierwszej fazie rozmowy,
 • sposoby argumentacji dostosowanej do potrzeb, które zadeklarował klient,
 • metody radzenia sobie z przykładowymi obiekcjami klientów,
 • najczęstsze triki i techniki używane przy prezentacji ceny.

Równolegle dowiesz się:

 • jak prezentować cenę, by minimalizować możliwe obiekcje klienta,
 • jak właściwie wprowadzać do rozmowy rabaty i gratisy,
 • kiedy finalizować sprzedaż i jak to robić, by klient nie mógł się z niej wycofać.

Organizacja

Najbliższe szkolenia otwarte „Techniki sprzedaży dla zawodowców”:

 • 18-19.07.2024 – Wrocław
 • 6-7.08.2024 – Warszawa
 • 22-23.08.2024 – Kraków
 • 26-27.08.2024 – Poznań
 • 11-12.09.2024 – Gdańsk
 • 17-18.09.2024 – Katowice

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (60-70 proc. czasu szkolenia) uczestnicy ćwiczą wybrane techniki sprzedaży i negocjacji ceny swoich usług.

Ćwiczenia mają postać rozmów z klientami, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych. Wybrane ćwiczenia i rozmowy z klientami mogą zostać (za zgodą uczestników) nagrane i następnie przeanalizowane na forum grupy, dzięki czemu uczestnicy na bieżąco otrzymają informacje zwrotne na temat swoich kompetencji w zakresie sprzedaży i negocjacji.

Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki sprzedaży są natychmiast utrwalane na drodze ćwiczeń, uczestnicy łatwo przyswajają omawiane sposoby działania i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

Trening w formie zamkniętej może zostać zastosowany również jako kolejny krok w naborze kandydatów na sprzedawców – po szkoleniu trener formułuje wówczas informacje zwrotne w zakresie ich umiejętności zaprezentowanych w trakcie treningu i przekazuje rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju w roli handlowca.

Plan treningu

Część 1: Techniki sprzedaży w trakcie nawiązywania kontaktu z klientem

Przygotowanie do rozmów z klientami

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.

Gdy klient dzwoni lub puka: techniki sprzedaży w pierwszych sekundach rozmowy

 • Początek rozmowy sprzedażowej: powitanie klienta i przedstawienie się.
 • Pierwsze wrażenie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.

Gdy to Ty dzwonisz: zdobywanie zaufania klienta

 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym; jak sprawić, by nie przerwał rozmowy, gdy dowie się, że ktoś chce mu coś sprzedać.
 • Przegląd metod zainteresowania klienta i „wkręcenia” go do rozmowy.
 • Budowanie relacji: jak sprawić, by klient nam zaufał? Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych i budowania wrażenia wiarygodnego sprzedawcy.

Część 2: Techniki sprzedaży we właściwej rozmowie z klientem

Etap potrzeby

 • Rola etapu: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby klienta?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.
 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta. Zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do klienta, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Wybór kluczowych dla nas potrzeb klienta. Uświadomienie kupującemu najważniejszych z naszego punktu widzenia potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.

Etap pomocy: prezentacja ofert dla kupującego

 • Twoja usługa / oferta / produkt jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Właściwa prezentacja opcji, na które może zdecydować się klient. Skuteczne słowa w argumentacji.
 • Jak mówić o sprzedawanej usłudze? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Metoda aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia o naszych propozycjach: sztuka zbierania informacji zwrotnych.

Argumentacja i rozbijanie obiekcji klienta

 • Cechy i korzyści z produktu jako główne argumenty dla klienta.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy klient zgłasza zastrzeżenia do cech lub ceny produktu.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów sprzedawcy. Jak dyskutować z kimś, kto „wie lepiej” i nie chce słuchać Twoich argumentów?

Część 3: Techniki sprzedaży na etapie zamykania transakcji

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Czas wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy klient pyta o cenę za wcześnie.
 • Techniki prezentacji ceny: szokująca oferta kontra balon próbny.
 • „Śmieszne pieniądze” i inne techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi i przechodzenia do negocjacji ceny.
 • Gratisy – kiedy i jak je dawać. Wartość otrzymywania rzeczy „za darmo”.
 • Rabaty i metody ich skutecznej prezentacji.

Etap pośpiechu: finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Strategie przyspieszania decyzji kupującego.
 • Scenariusze finalizowania rozmowy handlowej. Dlaczego każdy sprzedawca powinien mieć ich kilka i w jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki werbalnego finalizowania kontraktu.
 • Rozbijanie obiekcji jako punkt wyjścia do zamknięcia kontraktu.
 • Alternatywy i presupozycje w zamykaniu sprzedaży.

Jak sprzedawać rożnym typom klientów

 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy.
 • Co kto uznaje za korzystne: metody dopasowania argumentacji i technik perswazyjnych do typu osobowości klienta.

Adresaci

Szkolenie „Techniki sprzedaży dla zawodowców” skierowane jest do grup takich jak:

 • sprzedawcy, handlowcy, konsultanci ds. sprzedaży,
 • przedstawiciele handlowi,
 • managerowie sprzedaży, szefowie zespołów handlowych,
 • właściciele firm i ich główni managerowie,
 • ludzie odpowiedzialni w firmach za rozmowy zakupowe, przygotowujący się do rozmów ze sprzedawcami,
 • klienci, którzy chcą poznać techniki sprzedaży i nauczyć się właściwie na nie reagować.