Cele treningu

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji kierowców samochodów ciężarowych na polu komunikacji z trudnym lub agresywnym klientem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się z technikami uspokajania klienta i asertywnego reagowania na eskalację żądań.

  W efekcie szkolony nauczy się:

 • uspokajać zdenerwowanych lub agresywnych klientów,
 • asertywnie odpowiadać na roszczenia i szantaże klientów-manipulatorów.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi typami klientów, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli pracownika obsługi klienta.

Plan szkolenia

Trudny rozmówca jako codzienność w pracy kierowcy

 • Trudne rozmowy kierowcy ciężarówki – komunikacja w sytuacji konfliktów i nieporozumień.
 • Kategorie klientów i rozmówców: klient wewnętrzny, zewnętrzny, kontrola na drodze.
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów lub rozmówców. Jak na nie odpowiadamy.
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi kategoriami trudnych klientów.

Typologia trudnych klientów

 • Najczęstsze typy psychologiczne trudnych klientów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
 • Klient roszczeniowy, niezadowolony, kapryśny, rozczarowany, nieuprzejmy lub agresywny.
 • Osoby płaczące, wywołujące współczucie, szantażujące emocjonalnie.
 • Klient w amoku, niestabilny umysłowo lub chory psychicznie.
 • Manipulant, klient stosujący naciski, perfidny, znęcający się psychicznie.

Rozmowa z osobą zdenerwowaną

 • Klient krzyczący: po czym poznać, czy gniew jest szczery i jak uspokoić człowieka w stresie.
 • Reakcja na serię krzyków, wymówek, obiekcji lub pretensji klienta, który w ogóle nas nie słucha.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie naszej argumentacji. Jak dyskutować z kimś, kto nie chce słuchać, gdyż przyszedł się wyładować, a nie dyskutować?
 • Jak przejść do uspokajania osób zdenerwowanych. Techniki wyciszania klienta.
 • Właściwa rozmowa z klientem, który się uspokoił.

Brudne chwyty i manipulacja w wykonaniu klienta

 • Klient manipulujący – jak rozpoznać gniew udawany i co zrobić, gdy padamy ofiarą takich klientów.
 • Podstawowe i zaawansowane metody wyprowadzania z równowagi, które mogą stosować klienci.
 • Gra na emocje i strategie stresowania rozmówcy: „Dobry policjant, zły policjant”, „Front wschodni” i inne techniki huśtawki emocjonalnej.

Asertywność w kontakcie z trudnym klientem

 • Obrona własnych interesów w sytuacji rozmowy z trudnym klientem.
 • Asertywna reakcja na roszczeniową, sarkastyczną lub lekceważącą postawę klienta.
 • Właściwa odpowiedź na próbę zastraszenia lub wywołania poczucia winy.
 • Budowanie asertywnego komunikatu w odpowiedzi na manipulacje.
 • Techniki egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy. Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób – jak to robić, gdy partner interakcji trudny i agresywny.
 • Przekazywanie klientom informacji zwrotnych, gdy nas traktują tak, jak sobie nie życzymy.

Radzenie sobie z długotrwałym stresem w pracy i w kontaktach z trudnymi klientami

 • Wrodzone metody reagowania na ataki ze strony innych ludzi i inne czynniki stresujące – dlaczego większość z nas ma z nimi problem.
 • Właściwe techniki rozładowywania sytuacji stresowych i uspokajania rozmówców.
 • Sposoby na dojście do siebie po wyjściu klienta: jak się szybko wyciszyć, zrelaksować lub zapomnieć o problemie. Techniki relaksacyjne. Obniżanie napięcia emocjonalnego – praca z ciałem.
 • Długofalowe działania i styl życia osób borykających się ze stresem w pracy. Rola właściwej diety, wzorców snu i aktywnego odpoczynku.

Mój plan zapanowania nad trudnymi klientami, stresem i napięciem

 • Analiza dotychczas używanych strategii rozmawiania z trudnymi klientami. Rekomendacje w kwestii przyszłych rozmów.
 • Przegląd używanych do tej pory strategii walki ze stresem. Ewaluacja poszczególnych technik i wskazówki w odniesieniu do przyszłych trudnych sytuacji.

Ćwiczenia praktyczne

 • Stworzenie „przepisów” na rozmowy z różnymi typami trudnych klientów. Przygotowanie argumentacji i przećwiczenie rozmów w parach.
 • Symulacje rozmów z trudnymi klientami, w których uczestnicy ćwiczą w parach wypracowane scenariusze rozmów, sprawdzając jakość swych argumentów i asertywną postawę. Część symulacji może zostać nagrana i omówiona na forum grupy.
 • Analiza nagranych symulacji pod względem skuteczności uspokojenia zdenerwowanego klienta, udzielenia asertywnej odpowiedzi manipulantowi itd. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali na temat własnych kompetencji i rekomendacje w kwestii ich rozwoju.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 980 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.