Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • techniki wywierania wpływu, używane w rozmowach z klientami zgłaszającymi reklamacje,
 • sposoby argumentowania i przekonywania klienta do swoich racji,
 • podstawowe zasady obsługi klienta, zwłaszcza w aspekcie komunikacji ze zdenerwowanym klientem.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte::

 • 15-16.02.2021 – Katowice lub online
 • 25-26.02.2021 – Warszawa lub online
 • 1-2.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni – 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1090 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych (które mogą być nagrywane i następnie analizowane na forum grupy). Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli pracownika obsługi klienta.

Plan szkolenia

Psychologia w kontakcie z klientem

 • Oczekiwania klienta w centrum rozrywkowym i ich wpływ na komunikację z obsługą.
 • Emocje u klienta – jak sprawnie odczytywać rzeczywiste emocje klienta i adekwatnie na nie reagować?
 • Emocje dla zaawansowanych: metody radzenia sobie z wybuchami gniewu, płaczu i szantażem emocjonalnym.
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg komunikacji z obsługą. Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego argumenty?

Reklamacja i rozwiązanie problemu klienta

 • Identyfikacja problemu klienta (rzeczywistego powodu niezadowolenia lub powodów wadliwej płatności). Deklarowane problemy i trudne sytuacje a emocjonalne potrzeby i interesy klienta – jak dojść do tych ostatnich.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania. Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
 • Przedstawianie klientowi opcji rozwiązania problemu: strategie i techniki. Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań. Wybór opcji rozwiązania problemu przez klienta – jak go kontrolować.

Radzenie sobie z obiekcjami klienta i zamykanie rozmowy

 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z naszej propozycji rozwiązania sytuacji.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy nie dało się rozwiązać jego problemu Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.

Rozmowy z trudnymi klientami

 • Klient kłamiący i manipulujący – techniki obsługi. Metody reagowania na mijanie się z prawdą i próby manipulacji ze strony nieuczciwego rozmówcy.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji, ale o tym nie wie?
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Obsługa klienta chorego i niepełnosprawnego. Jak odmawiać osobom niepełnosprawnym lub chorym i argumentować, gdy nie mają racji.
 • Zasady postępowania z klientami niezrównoważonymi umysłowo lub chorymi psychicznie i takimi, którzy stracili kontrolę nad własnym zachowaniem.

Zarządzanie stresem w obsłudze klientów

 • Stres u klienta – kiedy i w jaki sposób go minimalizować.
 • Kontakt z klientem, który na siłę szuka konfliktów. Jak szybko i skutecznie wyciszać klienta i rozładowywać sytuacje konfliktowe?
 • Stres u pracownika obsługi przyjmującego reklamacje – jak go unikać i co robić, gdy się pojawia
 • Poznawcze i behawioralne metody panowania odzyskiwania równowagi.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z trudnymi klientami zgłaszającymi reklamacje.
 • Analiza sytuacji pod kątem potencjalnej skuteczności. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.

Adresaci

 • Pracownicy działów reklamacji, kontroli jakości i produkcji.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta.
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się obsługą klienta.
 • Managerowie sprzedaży.
 • Sprzedawcy.