Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte::

 • 15-16.02.2021 – Katowice lub online
 • 25-26.02.2021 – Warszawa lub online
 • 1-2.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni – 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1090 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:

 • jak rozmawiać z klientami zgłaszającymi reklamacje, by kontakt z nimi był jak najkrótszy i satysfakcjonujący dla obu stron,
 • radzenia sobie z presją emocjonalną i manipulacjami, jakie może stosować klient przy zgłaszaniu reklamacji,
 • adekwatnego odpowiadania na zaczepki i nieuzasadnione roszczenia klienta.

Metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli pracownika obsługi klienta.

Program szkolenia

Psychologia w kontakcie z klientem

 • Oczekiwania klienta reklamującego usługę leasingową lub jej elementy, i ich wpływ na komunikację z pracownikiem obsługi.
 • Emocje u klienta – jak sprawnie odczytywać rzeczywiste emocje klienta i adekwatnie na nie reagować?
 • Emocje dla zaawansowanych: metody radzenia sobie z wybuchami gniewu, płaczu i szantażem emocjonalnym.
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg komunikacji reklamacyjnej. Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego argumenty?

Klient z problemem lub reklamacją

 • Przychodzi klient z reklamacją… Wzorce i schematy pierwszej reakcji na skargę klienta.
 • Język ciała pracownika obsługi w rozmowie z klientem: sygnały wizualne, wygląd, strój, postawa ciała, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
 • W jaki sposób mówimy: barwa, tembr i natężenie głosu i ich wpływ na klienta.
 • Zaufanie w kontakcie z klientem. Jak wzbudzić zaufanie będąc pracownikiem obsługi? Elementy składowe zaufania. Spokój i empatia jako drogi do przekonania klienta, że chcemy mu pomóc.

Reklamacja i rozwiązanie problemu klienta

 • Identyfikacja problemu klienta (rzeczywistego powodu niezadowolenia lub reklamacji). Deklarowane problemy i trudne sytuacje a emocjonalne potrzeby i interesy klienta – jak dojść do tych ostatnich.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania. Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
 • Przedstawianie klientowi opcji rozwiązania problemu: strategie i techniki. Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań. Wybór opcji rozwiązania problemu przez klienta – jak go kontrolować.

Radzenie sobie z obiekcjami klienta i zamykanie rozmowy

 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z naszej propozycji rozwiązania sytuacji.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy nie dało się rozwiązać jego problemu Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.

Rozmowy z trudnymi klientami

 • Klient kłamiący i manipulujący – techniki obsługi. Metody reagowania na mijanie się z prawdą i próby manipulacji ze strony nieuczciwego rozmówcy.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji, ale o tym nie wie?
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Zasady postępowania z klientami niezrównoważonymi umysłowo lub chorymi psychicznie i takimi, którzy stracili kontrolę nad własnym zachowaniem.

Autorytet i asertywność w rozmowie z trudnym klientem

 • Metody budowania autorytetu przedstawiciela firmy. Mowa ciała a autorytet.
 • Asertywność w komunikacji z klientem. Zasady odmawiania.
 • Asertywność w odpowiedzi na zaczepki lub nieuzasadnioną krytykę rozmówcy.
 • Techniki proszenia w trakcie realizacji reklamacji.

Negocjacje z trudnym klientem w procesie reklamacji

 • Negocjacje reklamacyjne – specyfika w stosunku do innych rodzajów negocjacji.
 • BATNA, dolna linia i inne wielkości, ważne dla klienta i obsługującego w negocjacjach reklamacyjnych.
 • Rozpoznanie i rozważanie negocjacyjnych potrzeb klienta.
 • Przedstawianie argumentów na korzyść produktu/usługi mimo zastrzeżeń klienta.
 • Znaczenie tonu i sposobu mówienia w negocjacjach – jak mówić, by przekonać.
 • Uzyskanie porozumienia lub kompromisu na drodze negocjacji – przykładowy scenariusz rozmowy.

Zarządzanie stresem i konfliktami w obsłudze reklamacji

 • Stres u klienta – kiedy i w jaki sposób go minimalizować.
 • Kontakt z klientem, który na siłę szuka konfliktów. Jak szybko i skutecznie wyciszać klienta i rozładowywać sytuacje konfliktowe?
 • Uspokajanie: strategie radzenia sobie z agresją klienta.
 • Stres u pracownika obsługi przyjmującego reklamacje – jak go unikać i co robić, gdy się pojawia.
 • Poznawcze i behawioralne metody panowania odzyskiwania równowagi.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z trudnymi klientami zgłaszającymi reklamacje.
 • Analiza sytuacji pod kątem potencjalnej skuteczności. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.