Korzyści ze szkolenia

Skuteczne motywowanie sprzedawców to w dzisiejszych czasach klucz do sukcesu szefa działu sprzedaży i jego zespołu. Ten cel szybko osiągniesz dzięki szkoleniu, na którym dowiesz się:

 • co to jest system prowizyjny dla handlowców i jakie systemy dominują współcześnie w firmach handlowych,
 • czy i kiedy warto stawiać sprzedawcom cele do osiągnięcia (targety) i na jakim poziomie je wyznaczać,
 • jak tworzyć skuteczne i wydajne systemy wynagradzania handlowców.
 • jak dostosowywać strategie wynagradzania i premiowania do profilu osobowości pracownika.

Adresaci

 • Kierownicy zespołów sprzedażowych.
 • Managerowie ds. sprzedaży.
 • Kadra zarządzająca.

Metody pracy

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym dyskutują nad użytecznością przykładowych systemów oraz konstruują własne plany sprzedaży i systemy wynagrodzeń lub prowizji.

W trakcie treningu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po jego zakończeniu – imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szkolenia

Motywowanie sprzedawców – zarys teoretyczny

 • Sprzedaż – dlaczego ludzie w tej branży potrzebują specjalnych bodźców motywacyjnych.
 • Motywacja i zaangażowanie jako czynniki różnicujące pracowników sprzedaży.
 • Zachęcać czy straszyć? Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu sprzedawcami.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.

Motywowanie handlowców w praktyce – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców motywujących pracowników w dziale sprzedaży.
 • Premia a prowizja – wyjaśnienie pojęć i różnicy w skuteczności.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący handlowców.
 • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji sprzedawców z biegiem czasu – jak mu przeciwdziałać.

Realia firmy i branża a system wynagradzania handlowców

 • Systemy wynagradzania sprzedawców: podstawa, premia, prowizja i ich możliwe kombinacje. Jak wpływają na zaangażowanie ludzi.
 • Premie uznaniowe, premie za wyniki i prowizje procentowe – co skuteczniej motywuje.
 • Główne zasady motywowania finansowego – poradnik dla szefa.

Plany i targety a system motywacyjny i wysokość prowizji

 • Cel sprzedażowy – jaki powinien być, by nie demotywował.
 • Plany i targety – czym są i jak je ustalać. Analiza SMART i model WARTO w wyznaczaniu planu.
 • Szczegółowe zasady ustalania proporcji podstawa-prowizja.
 • Czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości premii lub prowizji: zakres odpowiedzialności, staż pracy, średnia wynagrodzeń w danej branży, ogólna sytuacja na rynku.
 • Wyznaczanie atrakcyjnych progów prowizyjnych, czyli jak sprawić, by nasz handlowiec nie miał ochoty spocząć na laurach.
 • Progi a rentowność – jak tworzyć system motywacyjny, który opłaca się i handlowcom, i firmie.
 • System prowizyjny a rentowność sprzedaży w krótkim i długim okresie.
 • Korekty systemu premiowego – jak je wprowadzać, by uniknąć żalów i pretensji.

Tworzenie systemu wynagradzania dla konkretnych handlowców

 • Różnice między handlowcami – typy pracowników i techniki ich wynagradzania.
 • Sumienność i inteligencja handlowca a preferowany sposób wynagradzania.
 • Konkretne rekomendacje w kwestii wynagradzania i motywowania dla określonych typów pracowników o określonych kompetencjach.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego każdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
 • Prowizja indywidualna a wyniki całego zespołu – kiedy i komu można wiązać jedno z drugim, a kiedy i komu nie wolno.
 • Budowa skutecznego systemu motywacyjnego – zalecenia szczegółowe.
 • Implementacja stworzonego systemu – jak skutecznie „sprzedać” pracownikom nowe zasady motywowania poprzez nagradzanie za wyniki.
 • Problemy przy przedstawianiu zasad wynagradzania. Jak sobie z nimi radzić?
 • Motywacja a wykonanie planu: dlaczego niektórzy ludzie nie osiągają planów i co z nimi robić.

Motywowanie pozafinansowe

 • Job perks (laptop służbowy, opieka medyczna) jako narzędzia zwiększania zaangażowania pracownika bez wypłacania dodatkowej premii.
 • Motywowanie kontekstowe (budujące pozycję i prestiż): nazwa stanowiska, rankingi handlowców, tytuły typu „sprzedawca miesiąca”.
 • Motywowanie poprzez nagrody rzeczowe (lepszy laptop lub komórka dla lidera sprzedaży).
 • Niematerialne sposoby na motywowanie sprzedawców – główne narzędzia i ich charakterystyka.
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Walka z frustracją i rutyną w pracy sprzedawcy: jak przeciwdziałać rotacji w zespołach sprzedażowych.
 • Jak rozmawiać ze zdemotywowanym podwładnym.

Kontrola, monitoring i ocena pracy sprzedawcy

 • Kontrola w kierowaniu zespołem handlowców. Kogo, kiedy i jak kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań sprzedawców – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Zasady przekazywania informacji zwrotnych.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.

Przykłady skutecznych systemów wynagradzania – studia przypadków

 • Analiza wybranych, skutecznych systemów prowizyjnych w firmach z branży: finansowej, medycznej, budowlanej i handlowej.
 • Co je łączy? Jaka jest istota skutecznego i rentownego systemu prowizyjnego – podsumowanie.
 • Przegląd i analiza systemów wynagradzania z firm uczestników.
 • Wskazówki w kwestii ulepszenia dotychczasowego systemu motywowania.

Informacje organizacyjne

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia otwarte stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.