Korzyści ze szkolenia

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważny dla funkcjonowania zespołu sprzedażowego i jego wyników jest jasny system motywacyjny i przejrzyste zasady premiowania handlowców. Szkolenie wprowadza uczestników w zagadnienia tworzenia i wdrażania reguł naliczania prowizji za sprzedaż. Dodatkowo uczestnicy poznają różne typy systemów motywacyjnych, występujące współcześnie w firmach handlowych, identyfikują ich najmocniejsze i najsłabsze punkty oraz wybierają rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w ich branży i przedsiębiorstwie.

Przebieg treningu

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym toczą dyskusje na temat możliwości ich zastosowania we własnej branży lub przedsiębiorstwie. W ramach rozmów porównywane są również systemy motywacyjne, używane w danym momencie w firmach uczestników. Trener i pozostali biorący udział w szkoleniu udzielać sobie informacji zwrotnych oraz wskazówek związanych z konstruowaniem i wdrażaniem danego systemu motywacyjnego oraz z rozwiązywaniem problemów, które mogą pojawiać się w trakcie jego wprowadzania.

W trakcie treningu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po jego zakończeniu – certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Plan szkolenia

Systemy motywacyjne – zarys teoretyczny

 • Motywacja sprzedawców: kiedy ludzie sprzedają, a kiedy im się „nie chce”.
 • Szef zespołu sprzedażowego i jego wpływ na pracę podwładnych.
 • Zachęcać czy straszyć? Zasada kija i marchewki w zarządzaniu handlowcami.
 • Ambicja i inne czynniki, które mogą wpływać na jakość pracy sprzedawcy.

Motywowanie handlowców – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców motywujących pracowników w dziale sprzedaży.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący handlowców.
 • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Związek między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników.
 • Spadek motywacji sprzedawców z biegiem czasu – jak mu przeciwdziałać.

Realia branży a system motywacyjny

 • Systemy wynagradzania sprzedawców: podstawa, premia, prowizja i ich możliwe kombinacje. Jak wpływają na motywację ludzi.
 • Premie uznaniowe, premie za wyniki i prowizje procentowe – co skuteczniej motywuje.
 • Główne zasady motywowania finansowego – poradnik dla szefa.

Plany i targety w sprzedaży a system motywacyjny

 • Plany i targety – czym są i jak je wyznaczać, by same w sobie motywowały pracowników.
 • Sztuka definiowania planów sprzedażowych: analiza SMART i model WARTO.
 • Szczegółowe zasady ustalania proporcji podstawa-prowizja.
 • Czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości premii lub prowizji: zakres odpowiedzialności, staż pracy, średnia wynagrodzeń w danej branży, ogólna sytuacja na rynku.
 • Hierarchia czynników i ich wpływ na wynagrodzenie naszego pracownika.
 • Wyznaczanie atrakcyjnych progów prowizyjnych, czyli jak sprawić, by nasz handlowiec nie miał ochoty spocząć na laurach.
 • Progi a rentowność – jak tworzyć system motywacyjny, który opłaca się i handlowcom, i firmie.
 • System prowizyjny a rentowność sprzedaży w krótkim i długim okresie.
 • Korekty systemu premii i prowizji – jak je wprowadzać, by uniknąć zwolnień i konfliktów.

Tworzenie systemu wynagradzania dla konkretnych handlowców

 • Różnice między pracownikami sprzedaży i techniki ich motywowania.
 • Sumienność i inteligencja handlowca a preferowany sposób wynagradzania.
 • Konkretne rekomendacje w kwestii wynagradzania i motywowania dla określonych typów pracowników o określonych kompetencjach.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego każdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
 • Prowizja indywidualna a wyniki całego zespołu – kiedy i komu można wiązać jedno z drugim? Pułapki nagradzania ludzi za pracę innych.
 • Budowa skutecznego systemu motywacyjnego – zalecenia szczegółowe.

Wdrożenie systemu w praktyce

 • Implementacja stworzonego systemu – jak przekonać podwładnych do nowych zasad nagradzania?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony przy przedstawianiu nowych reguł premiowania.
 • Motywacja a wykonanie planu: dlaczego niektórzy ludzie nie dostana premii/prowizji i co z tym zrobić.

Motywowanie niepieniężne i jego miejsce w systemie motywacyjnym

 • Dodatki motywacyjne (samochód, karta sportowa, pakiet medyczny itp.) jako narzędzia zwiększania zaangażowania pracownika bez wypłacania dodatkowej premii.
 • Motywowanie kontekstowe (budujące pozycję i prestiż): nazwa stanowiska, rankingi handlowców, tytuły typu „sprzedawca miesiąca”.
 • Niematerialne czynniki motywujące pracownika – główne narzędzia i ich charakterystyka.
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Walka z frustracją i rutyną w pracy sprzedawcy: jak przeciwdziałać rotacji w zespołach sprzedażowych.
 • Jak rozmawiać ze sprzedawcą, który nie sprzedaje tak, jak kiedyś.

Ocena pracy sprzedawcy w ramach systemu

 • Wydajność i produktywność członków zespołu jako mierniki skuteczności systemu.
 • Rola kontroli w kierowaniu sprzedawcami. Kogo, kiedy i jak kontrolować?
 • Co robić z wynikami kontroli. Zasady przekazywania informacji zwrotnych.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki a asertywne techniki przekazu informacji.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.

Przykłady skutecznych systemów wynagradzania i motywowania – studia przypadków

 • Przykłady wybranych, skutecznych systemów prowizyjnych w firmach z branży: finansowej, medycznej (również farmaceutycznej), budowlanej i handlowej.
 • Elementy skutecznego i rentownego systemu prowizyjnego – podsumowanie.
 • Omówienie i analiza systemów prowizyjnych z firm uczestników.
 • Rekomendacje w kwestii naprawienia lub ulepszenia aktualnego systemu motywowania (jeśli jest w firmie).

Adresaci

 • Przełożeni zespołów sprzedażowych.
 • Managerowie ds. sprzedaży i obsługi klienta.
 • Właściciele firm handlowych.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 6.09.2023 – Poznań
 • 20.09.2023 – Katowice
 • 27.09.2023 – Warszawa

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia otwarte stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin):

 • 1180 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego w wersji stacjonarnej zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników oraz w przypadku uczestnictwa online cena do negocjacji.

Koszt jednodniowego (8 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.