Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • techniki wywierania wpływu, używane w rozmowach i negocjacjach,
 • style komunikacyjne, stosowane w warunkach pracy w obsłudze klienta,
 • techniki argumentowania i przekonywania klienta do swoich racji.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych.

Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli pracownika obsługi klienta.

Informacje organizacyjne

Planowane szkolenia otwarte:

 • 3-4.06.2024 – Warszawa
 • 24-25.06.2024 – Kraków
 • 1-2.07.2024 – Łódź
 • 11-12.07.2024 – Poznań

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan szkolenia

Psychologia w kontakcie z klientem

 • Psychologia osobowości klienta.
  • Wprowadzenie do psychologii osobowości.
  • Typy osobowości klientów i klasyfikacja problemów, jakie mogą mieć w kontaktach z pracownikami obsługi.
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy.
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego argumenty?
 • Emocje i potencjalne nieporozumienia na linii klient–obsługa.
  • Jak sprawnie odczytywać rzeczywiste emocje klienta i adekwatnie na nie reagować?
  • Emocje jako broń klienta w konfrontacji z pracownikiem obsługii – jak sobie radzić z płaczem i innymi rodzajami szantażu emocjonalnego.

Klient z problemami

 • Przychodzi klient do punktu obsługi klienta… Wzorce i schematy zaczynania rozmowy.
 • Pierwsze wrażenie i definiowanie kontaktu z klientem.
 • Język ciała pracownika obsługi w rozmowie z klientem.
  • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy.
  • Postawa ciała i sposoby jej kontrolowania.
  • W jaki sposób mówimy: barwa, tembr i natężenie głosu.
  • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych klienta.
 • Zaufanie w kontakcie z klientem.
  • Jak wzbudzić zaufanie będąc pracownikiem obsługi klienta? Elementy składowe zaufania.
  • Dlaczego zaufanie zawsze należy wzbudzać w pierwszych minutach rozmowy?
 • Docieranie do istoty problemu klienta. Rola właściwych pytań i umiejętności słuchania.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania.
  • Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę klienta.
  • Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań.
  • Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
  • Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  • Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy nie dało się rozwiązać jego problemu Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.
 • Ćwiczenie w parach nr 1: rozpoczynanie rozmowy z klientem. Użycie wybranych technik.
 • Ćwiczenie w parach nr 2: wyciąganie informacji od klienta za pomocą pytań otwartych i parafraz.
 • Ćwiczenie w parach nr 3: zamykanie rozmowy z klientem, który nie bardzo chce ją kończyć.

Typologia trudnych klientów

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” klienta.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych klientów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
  • Klient wymagający.
  • Klient kapryśny, roszczeniowy, niezadowolony, rozczarowany.
  • Klient nieuprzejmy lub agresywny.
  • Klient chory, niepełnosprawny, ofiara wypadku lub osoba z rodziny.
  • Klient upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
  • Klient, który ma złe doświadczenia z innymi pracownikami Twojej instytucji lub z podobnymi instytucjami.
  • Manipulant, kombinator, klient stosujący sztuczki i wykręty.
  • Inne typy trudnych klientów.
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych klientów.
 • Gra „Najtrudniejszy klient mego życia” – odgrywanie przygotowanych scenek.
 • Dyskusja: z jakimi typami trudnych klientów spotykają się uczestnicy pracując w obsłudze i jak sobie z nimi radzą.

Rozmowy z trudnymi klientami

 • Obsługa klienta chorego i niepełnosprawnego.
  • Jak traktujemy osoby chore i niepełnosprawne. Znaczenie podejścia partnerskiego i rola czynników osobowościowych.
  • Słuchanie i empatia w relacji z klientem chorym i niepełnosprawnym.
  • Jak odmawiać osobom niepełnosprawnym lub chorym i argumentować, gdy nie mają racji.
  • Szantaż emocjonalny w wykonaniu osób chorych i niepełnosprawnych. Znaczenie asertywności.
 • Zasady postępowania z klientami chorymi psychicznie.
  • Klasyfikacja chorób psychicznych.
  • Najczęstsze psychiczne problemy klientów.
  • Metody radzenia sobie z osobami niezrównoważonymi psychicznie.
 • Kontakt z klientem, który ma do nas pretensje lub szuka konfliktów.
  • Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
  • Jak szybko i skutecznie rozładowywać sytuacje konfliktowe?
  • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić?
  • Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji?
  • Asertywność jako narzędzie nadużywane w urzędach i instytucjach – dlaczego lepiej z nią nie przesadzać.
 • Klient manipulujący i techniki jego obsługi.
  • Kłamstwo i jego rozpoznanie u drugiej strony.
  • Identyfikacja typu i stylu komunikacyjnego rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
  • Jak reagować na mijanie się z prawdą i próby manipulacji.
 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy klient nie przestrzega zasad etykiety, lub wręcz nas obraża.
 • Zadanie: stworzenie „przepisu na asertywność” w stosunku do zbyt roszczeniowo nastawionego klienta. Opracowanie scenariusza i odegranie go w parach.

Metody radzenia sobie ze stresem w kontakcie z trudnym klientem

 • Stres u klienta – kiedy i w jaki sposób go minimalizować.
 • Stres u pracownika obsługi klienta – jak go unikać i co robić, gdy się pojawia?
  • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
  • Behawioralne metody panowania nad stresem.
 • Dyskusja w grupie: analiza wzorców radzenia sobie ze stresem, funkcjonujących w mojej organizacji. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z trudnymi klientami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Analiza nagranych sytuacji pod względem potencjalnej skuteczności. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów na sali.

Adresaci

 • Specjaliści ds. obsługi klienta.
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się obsługą klienta.
 • Kadra kierownicza.
 • Pracownicy działów reklamacji, kontroli jakości i produkcji.