Adresaci

Trening przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które

 • czują się wypalone w swojej pracy lub obawiają się, że są narażone na wypalenie,
 • pracują w miejscu lub zespole, w którym dochodziło do wypalenia,
 • zarządzają zespołami, w których były przypadki wypalenia,
 • mają wśród bliskich lub znajomych osoby wypalone zawodowo lub zagrożone wypaleniem,
 • są zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia osoby biorące w nim udział:
 • dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe i jak je zidentyfikować u siebie i osób z otoczenia,
 • zobaczą, jak walczyć z wypaleniem zawodowym, kiedy już się pojawi.
 • wypracują własny model reagowania na stres, ilość obowiązków i konflikty w pracy, który ograniczy ryzyko wypalenia.

Metody pracy

Szkolenie ma charakter praktyczny i składa się z krótkiej części wykładowej oraz następującego po niej treningu technik radzenia sobie z wypaleniem (min. 80 proc. czasu szkolenia).

Mini-wykłady dotyczą psychologii emocji i motywacji i koncentrują się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami.

Trening praktyczny ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy testują swój poziom podatności na wypalenie, analizują źródła stresu i frustracji we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki przeciwdziałania lub zapobiegania wypaleniu w przyszłości.

Metodyka pracy w trakcie treningu obejmuje: ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, testy, burze mózgów, autoopis i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą także podstawowe techniki redukcji stresu i osiągania równowagi wewnętrznej.

Plan treningu

Wypalenie zawodowe – podstawy teoretyczne

 • Czym jest wypalenie zawodowe: cechy i definicje.
 • Jak i dlaczego wypalamy się w pracy: główne czynniki sprzyjające i pierwsze sygnały problemu.
 • Związek rodzaju pracy z wypaleniem.
 • Konsekwencje wypalenia w pracy:
  • Czym grozi wypalenie zawodowe z punktu widzenia pracownika: psychosomatyka i niebezpieczeństwa zdrowotne.
  • Skutki przemęczenia i wypalenia dla jakości pracy i relacji z ludźmi.
  • Długofalowe konsekwencje dla organizacji, której pracownicy się wypalają.

Rozpoznanie wypalenia u pracownika

 • Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy:
  • Wypalenie z przepracowania (frenetyczne).
  • Wypalenie z braku bodźców.
  • Wypalenie z braku motywacji.
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu:
  • Ilość pracy i czynników motywacyjnych.
  • Stres, napięcie i ich wpływ na szanse wypalenia w pracy.
  • Zła atmosfera i stosunki międzyludzkie w miejscu pracy.
  • Toksyczne relacje z przełożonymi.
 • Symptomy wypalenia zawodowego, czyli kiedy trzeba zacząć się martwić.
  • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na ryzyko wypalenia zawodowego.
  • Etapy wypalenia: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.

Niebezpieczeństwo wypalenia u mnie – autodiagnoza uczestnika

 • Typ pracy, jaki wykonuję: czy jestem z niej zadowolony? Poziom satysfakcji a zagrożenie wypaleniem.
 • Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego. Zestawienie zysków i kosztów dalszego funkcjonowania w aktualnej pracy.
 • Zidentyfikowanie źródeł potencjalnego niezadowolenia. Test cech osobowości, które mogą sprzyjać wypalaniu się w pracy lub przed nim bronić.
 • Ocena ryzyka płynącego z otoczenia: co w mojej pracy może prowadzić do wypalenia
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres lub czynniki demotywujące: jak odpowiadam np. na zaczepki toksycznych współpracowników i klientów.
 • A czy ja też frustruję lub demotywuję innych? Próba autoanalizy.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Metody radzenia sobie z nawałem obowiązków i stresem w pracy. Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja czasu pracy.
 • Właściwe radzenie sobie ze stresem i napięciem, także w relacjach z szefem i współpracownikami.
 • Asertywność jako metoda obrony własnych interesów i unikania bycia wykorzystywanym.
 • Walka z chronicznym zmęczeniem. Zmiana trybu życia i pracy.
 • Właściwy odpoczynek, czyli jak oderwać się od pracy i przestać o niej myśleć. Unormowanie godzin snu i posiłków.
 • Regeneracja sił i motywacji do działania. Nowe hobby, zainteresowania i aktywności niezwiązane z pracą i ich rola w automotywacji.

Metody zapobiegania wypaleniu w przyszłości

 • Dystans do życia zawodowego. Techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń w miejscu pracy.
 • Kontrola nad czasem wolnym. Wyznaczanie granic między życiem zawodowym i osobistym.
 • Definiowanie ścieżki własnej kariery. Określanie realistycznych celów zawodowych.
 • Zapobieganie niekorzystnym reakcjom psychologicznym (efekt utopionych kosztów, frustracja, poczucie bycia wykorzystanym etc.), mogącym wystąpić w pracy.
 • Pielęgnowanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Wyznaczanie granic w kontaktach z ludźmi i dbanie o ich przestrzeganie.
 • Wsparcie bliskich (rodziny i przyjaciół) a poprawa funkcjonowania zawodowego.

Mój plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy

 • Spojrzenie na siebie z zewnątrz. Analiza własnego podejścia do pracy, określenie swych mocnych i słabych stron jako pracownika.
 • Ewaluacja dotychczasowej kariery. Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych źródeł stresu, frustracji i niezadowolenia w życiu zawodowym.
 • Przegląd wcześniej używanych strategii walki ze stresem, wypaleniem i brakiem chęci do pracy. Ocena stosowanych dotąd technik zarządzania czasem i zadaniami.
 • Weryfikacjadotychczasowych źródeł motywacji i satysfakcji w pracy. Czy zapewnią nam chęć do pracy w bliższej i dalszej przyszłości?
 • Nakreślenie przyszłych kroków w zarządzaniu swą karierą i czasem pracy.
 • Scenariusz zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.

Wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu

 • Zmiana w podejściu do zadań w pracy i nowe strategie automotywacji i samonagradzania – jak je wprowadzić.
 • Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć tu równowagę?
 • Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Rozładowywanie przyszłych konfliktów w miejscu pracy.
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem. Wypracowanie wzoru efektywnej reakcji na stres w przyszłości.
 • Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.

Organizacja

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia otwarte stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (1 dzień, 8 godzin):

 • 880 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego w wersji stacjonarnej zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników oraz w przypadku uczestnictwa online cena do negocjacji.

Koszt szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.