Cele

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem, z uwzględnieniem technik asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem i technik sprzedaży. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz adekwatnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z pacjentem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie rozmów z pacjentami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w kontaktach z trudnymi komunikacyjnie pacjentami.

Plan szkolenia

Style i standardy komunikacyjne w kontakcie z pacjentem

 • Jak rozmawiać z pacjentem – podstawowe zasady. Rola standardów komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu placówki.
 • Style w komunikacji z klientem (pacjentem).
 • ◦ Teoria komunikacji – krótkie wprowadzenie. Kiedy komunikacja jest efektywna?
  ◦ Klasyfikacja stylów komunikacji w warunkach pracy z klientem instytucji.
  ◦ Wybór stylu komunikacyjnego. Etykieta w relacjach z pacjentami.

Trudny pacjent i pacjent, który sprawia problemy komunikacyjne

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” pacjenta.
 • Trudne rozmowy – komunikacja bezpośrednia i telefoniczna.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych pacjentów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
 • ◦ Pacjent starszy (senior).
  ◦ Pacjent niepełnosprawny.
  ◦ Dziecko i rodzic dziecka.
  ◦ Pacjent o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany.
  ◦ Pacjent nieuprzejmy lub agresywny.
  ◦ Pacjent upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
  ◦ Pacjent, który „wie lepiej”.
  ◦ Inne typy trudnych pacjentów.

 • Podstawowe zagrywki emocjonalne pacjentów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych pacjentów.
 • Dyskusja: trudni pacjenci na Twoim oddziale. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie z pacjentem

 • Emocje na linii pacjent–pracownik placówki służby zdrowia.
 • ◦ Kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
  ◦ Emocje negatywne: jak radzić sobie z pacjentem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie i emocjonalnie.
  ◦ Emocje jako broń pacjenta – co robić, gdy pacjent płacze.

 • Osobowość pacjenta a komunikacja.
 • ◦ Typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. Charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia.
  ◦ Wpływ typu osobowości pacjenta na przebieg rozmowy z lekarzem.
  ◦ Jak zidentyfikować typ osobowości pacjenta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

Początek rozmowy z pacjentem i budowanie porozumienia

 • Początek rozmowy, czyli jak zjednać sobie pacjenta.
 • ◦ Pozytywne pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne.
  ◦ Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, feedback, empatia.
  ◦ Nawiązywanie kontaktu z pacjentami: jak zapewnić im dobre samopoczucie i jednocześnie sprawić, by nas słuchali?

 • Zaufanie w kontakcie z pacjentem.
 • ◦ Elementy składowe zaufania: wiarygodność, uczciwość, kompetencja, dobra wola, zrozumienie w warunkach pracy placówki medycznej.

 • Ćwiczenie w parach: pierwsza rozmowa z nieznanym wcześniej pacjentem.

Obsługa pacjenta w praktyce – generalne zasady

 • Docieranie do istoty problemu pacjenta.
 • ◦ Rola właściwych pytań i umiejętności słuchania.
  ◦ Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od pacjenta za pomocą pytań otwartych i parafraz.

 • Komunikowanie pacjentowi złych wiadomości – podstawowe zasady.
 • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego zakomunikowania.
 • ◦ Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę pacjenta.
  ◦ Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań.
  ◦ Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla pacjenta.
  ◦ Dyskusja z pacjentem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  ◦ Rady dla pacjenta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać.

 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć pacjenta w sposób szybki i rzeczowy.

Komunikacja z dzieckiem

 • Dziecko w placówce służby zdrowia – jak podchodzić do małego pacjenta z lękami?
 • Jak zapobiegać występowaniu stresu u najmłodszych.
 • Techniki redukcji stresu u małego pacjenta: przeniesienie uwagi, nagrodzenie itp.
 • Właściwa komunikacja z rodzicem dziecka.

Właściwa komunikacja z osobami starszymi i chorymi

 • Pacjent starszy – specyfika podejścia.
 • ◦ Stereotypy i uprzedzenia na temat wieku – jak sobie z nimi poradzić.
  ◦ Jak rozmawiać z osobą starszą, która nie widzi lub nie rozumie istoty problemu.

 • Kontakt z pacjentem chorym i niepełnosprawnym: na co należy uważać.
 • Zasady postępowania z pacjentami chorymi psychicznie.

Sytuacje konfliktowe i radzenie sobie ze zdenerwowanym pacjentem

 • Konflikt z pacjentem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje.
  ◦ Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • ◦ Sztuka mediacji i rozwiązywania konfliktów w warunkach placówki służby zdrowia.
  ◦ Rozwiąż konfliktu w ośmiu krokach – uniwersalny sposób na spór z pacjentem.

 • Kontakt z pacjentem, który ma pretensje do placówki lub do nas osobiście.
 • Pacjent, który kłamie lub manipuluje.
 • ◦ Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
  ◦ Asertywność w kontaktach z manipulującym pacjentem. Trening asertywności.

 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy pacjent nas obraża.

Radzenie sobie ze stresem w pracy z pacjentem

 • Stres w pracy z pacjentami – przyczyny i skutki dla pracowników i organizacji.
 • Identyfikacja przyczyn stresu dla pracy w służbie zdrowia.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami stresującymi pochodzącymi z zewnątrz.
  ◦ Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja pracy.
  ◦ Relacje z innymi ludźmi: właściwe rozładowywanie konfliktów.

 • Metody radzenia sobie z czynnikami wewnętrznymi – przy nadmiernej reakcji na czynniki stresujące.
 • ◦ Podejście behawioralno-poznawcze (zmiana schematów myślenia i reagowania).
  ◦ Relacje interpersonalne: budowa sieci wsparcia.
  ◦ Zmiana trybu życia i pracy, rola snu i regularnych posiłków. Neurofarmakologia.

 • Techniki interwencji w warunkach nagłych sytuacji stresowych.
 • ◦ Wzory efektywnej reakcji na stres i trudne sytuacje.
  ◦ Przekształcenie stresu negatywnego w stres pozytywny.
  ◦ Rozwiązywanie sytuacji stresowych na drodze szybkiego działania.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z pacjentami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Ocena nagrań i zaprezentowanych kompetencji uczestników. Szkoleni otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • 15-16.02.2021 – Katowice lub online
 • 25-26.02.2021 – Warszawa lub online
 • 1-2.03.2021 – Gdańsk lub online

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni – 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie stacjonarne: 1080 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Gdańsk.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego online lub na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i siedziby Klienta.