Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna podstawowe zasady tworzenia skutecznego szkolenia, również o charakterze technicznym,
 • nauczy się reguł tworzenia szkoleń z zakresu instruktażu stanowiskowego, dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz rodzaju zadań wykonywanych przez pracowników,
 • dowie się o metodach właściwego zamykania spotkań instruktażowych, delegowania i ustalania warunków dalszej pracy,
 • pozna i przećwiczy techniki motywowania szkolonego do pracy, zmiany i zwiększania swoich kompetencji.

Organizacja

Najbliższe szkolenia otwarte

 • 21-22.09.2023 – Katowice
 • 2-3.10.2023 – Warszawa
 • 16-17.10.2023 – Wrocław

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób na szkoleniu otwartym.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1980 zł netto + VAT.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Forma treningu

Szkolenie składa się z krótkiej części wykładowej i ćwiczeń warsztatowych (75 proc. czasu). W trakcie wykładu uczestnik poznaje zasady projektowania szkoleń i strategie radzenia sobie z rożnymi typami uczestników. W trakcie warsztatu szkoleni we współpracy z trenerem przygotowują i realizują kilkuminutowe bloki szkoleniowe na wybrany temat. Wystąpienia są nagrywane, a następnie analizowane na forum grupy, dzięki czemu szkolony otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat własnych umiejętności szkoleniowca.

Plan treningu

I. Przygotowanie szkolenia dla pracowników technicznych

 • Analiza zadania: po co robimy szkolenie i czego chcemy nauczyć pracownika.
 • Wstępny etap przygotowań: rozpisanie celu szkolenia na zadania i aktywności, które nas do niego doprowadzą. Ustalenie, jak to przełoży się na to, co powiemy i każemy zrobić szkolonemu.
 • Tworzenie planu szkolenia. Zdefiniowanie kolejnych punktów treningu, czasu, jaki zajmą, i celów, jakie chcemy nimi osiągnąć. Stworzenie agendy szkolenia.
 • Przygotowywanie ewentualnych materiałów dydaktycznych.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak utrzymać cały czas pełną uwagę szkolonego, i na bieżąco sprawdzać, czy wszystko rozumie.

II. Pierwsze minuty szkolenia

 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie problemu lub oczekiwań szkolonego, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania oporów psychicznych i komunikacyjnych, jakie występują na początku u trenerów i szkolonych.

III. Przebieg szkolenia

 • Instruktaż maszynowy w praktyce – jak pokazywać ludziom rzeczy, na których my się znamy, a oni niekoniecznie.
 • Prezentacja uczestnicząca – czyli jak szkolić, bezpośrednio angażując pracownika.
 • Zbieranie informacji zwrotnych – jak na bieżąco sprawdzać, ile szkolony zrozumiał z naszej prezentacji.
 • Pytania pracownika – co zrobić, by nie bał się ich zadawać.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.

IV. Zakończenie instruktażu i sprawdzenie wiedzy uczestnika

 • Metody właściwego zamykania spotkań instruktażowych – delegowanie i ustalanie warunków dalszej pracy.
 • Kontrola skuteczności szkolenia – metody oceny przyrostu wiedzy u pracowników.
 • Kontrola umiejętności, czyli czego praktycznego szkolony się nauczył – jak to sprawdzać.

V. Ewaluacja szkolenia i szkoleniowca

 • Czy szkolenie było dobre – metody weryfikacji poziomu własnego nauczania.
 • Co powinienem zmienić u siebie, by podwyższyć własne kompetencje – metody zbierania informacji zwrotnych.

VI. Zaawansowane problemy w pracy instruktora

 • Różnice w inteligencji szkolonych i ich wpływ na to, jak i o czym do nich mówimy.
 • Zróżnicowanie w cechach charakteru: różnice w poziomie sumienności i co z nimi robić. Techniki motywacyjne dla różnych typów pracowników.
 • Panowanie nad grupą w sytuacji szkolenia. Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet.
 • Reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i braku koncentracji szkolonych.
 • Techniki motywowania szkolonego do pracy, zmiany i zwiększania swoich kompetencji.

Adresaci

 • Brygadziści, liderzy, mistrzowie produkcji, specjaliści wsparcia zespołów produkcyjnych tj. technolodzy, inżynierowie procesów, planiści, mistrzowie i liderzy utrzymania ruchu, jakości, logistyki, kierownicy produkcji.
 • Kadra zarządzająca niższego i średniego szczebla w zakładach produkcyjnych.
 • Osoby przygotowujące się do prowadzenia szkoleń technicznych.