Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się:

 • czym jest telemarketing i jakie możliwości daje dziś sprzedawcom,
 • jakie techniki sprzedaży przez telefon są najpopularniejsze w roku 2019,
 • jak mówić dziś do klienta, by jak najszybciej zbudować zaufanie, zrozumienie i dobrą relację,
 • w jaki sposób rozpoczynać rozmowę telefoniczną tak, by rozmówca nie był w stanie jej przerwać.

Następnie uczestnik pozna i przećwiczy:

 • podstawowe schematy rozmowy telefonicznej z klientem,
 • skuteczne sposoby na pokonanie oporu klienta, do którego dzwonisz,
 • zasady i techniki badania potrzeb klienta,
 • sposoby argumentacji dostosowanej do potrzeb, które zadeklarował klient,
 • metody radzenia sobie z przykładowymi obiekcjami klientów w rozmowie telefonicznej,
 • techniki zamykania sprzedaży przez telefon.

Terminy i ceny

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 1-2.07.2021 – Katowice lub online
 • 8-9.07.2021 – Warszawa lub online

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.
 • Maksymalna liczba uczestników: 5 osób (lub mniej, w zależności od aktualnych wytycznych) na szkoleniu stacjonarnym, do 8 osób na szkoleniu online.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1290 zł + 23% VAT
 • Szkolenie online: 1080 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Zakres tematyczny i metody pracy

Szkolenie składa się z części wykładowej i części treningowo-praktycznej (ok. 80 procent czasu treningu). Celem wykładów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im gładko zaczynać, prowadzić i finalizować rozmowy sprzedażowe przez telefon. Celem części treningowej jest ukształtowanie konkretnych, ściśle określonych zachowań pracowników call center. W jej trakcie uczestnicy ćwiczą w parach fragmenty rozmów sprzedażowych przez telefon i użycie poszczególnych technik telemarketingu. Ćwiczenia mają formę scenek, które mogą być rejestrowane i następnie analizowane na forum grupy. W trakcie analizy uczestnik otrzymuje od trenera informacje zwrotne na temat stopnia zaawansowania swych umiejętności sprzedażowych i dalszej drogi rozwoju w roli telemarketingowca.

Program szkolenia

Psychologiczne podstawy telemarketingu

 • Telemarketing – krótka historia rozwoju zjawiska.
 • Psychologia wpływu społecznego a telemarketing. Jak klient podejmuje decyzję o zakupie i jak na nią wpłynąć?

Metody dotarcia do klienta przez telefon

 • Techniki wyszukiwania informacji o kliencie, zanim do niego zadzwonisz.
 • Jak zdobyć numer telefonu osoby, której rzeczywiście możesz coś sprzedać.
 • Jak przekonać sekretarkę, by “przepuściła” lub umówiła rozmowę telefoniczną.

Przygotowanie do rozmowy z osobą decyzyjną

 • Identyfikacja rzeczywistych klienta. Przygotowanie argumentów za rozmową i pytań do klienta.
 • Przygotowanie telefonicznej prezentacji oferty oraz schematu pokazywania opcji cenowych.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na szybkie wymówki i obiekcje klienta.

Pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Otwieranie rozmowy przez telefon. Rola tonu głosu i artykulacji.
 • Autoprezentacja i szybkie przedstawienie powodu rozmowy: jak powiedzieć, kim się jest i po co się dzwoni, by klient nie odłożył słuchawki.
 • Techniki prezentowania powodu rozmowy tak, by klient nie mógł się wycofać.
 • Strategie ukrywania rzeczywistego powodu rozmowy.
 • Sposoby reagowania na szybką odmowę klienta.
 • Klient nieuprzejmy lub agresywny – jak zacząć rozmowę?

Telemarketing a wzbudzanie zaufania klienta

 • Klucze do zdobycia zaufania klienta: stosowność, pierwsze wrażenie, podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych w rozmowie przez telefon.
 • Metody budowania wiarygodności i wrażenia kompetencji telemarketera.

Klient dochodzi do wniosku, że ma potrzebę

 • Identyfikacja potrzeby. Rozpoznanie potrzeb i motywów zakupowych klienta.
 • Pytania, czyli jak sprawić, by klient sam Ci powiedział, czym go możesz przekonać.
 • Pytania handlowe a wzbudzanie zaangażowania u klienta.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Potwierdzenie przez klienta, że ma potrzebę.

Prezentacja oferty przez telefon

 • Twój produkt lub usługa jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki przechodzenia do prezentacji oferty.
 • Jak mówić o ofercie? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia na temat naszej propozycji.
 • Obiekcje klienta: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki radzenia sobie z wymówkami.

Rozmowa o cenie

 • Co robić, gdy klient za wcześnie pyta o cenę. Techniki odwracania uwagi rozmówcy.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny: zabiegi językowe, kotwice cenowe, metoda pustych opcji.
 • Argumentacja w odniesieniu do kosztów. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi.
 • Negocjacje w telemarketingu: kiedy i jak się targować przez telefon.

Domykanie rozmowy

 • Techniki przyspieszania decyzji klienta. Metoda “Coś za coś”.
 • Czas i pospiech jako klucze do pozytywnej decyzji klienta.
 • Alternatywy i inne techniki finalizowania transakcji (lub spotkania) przez telefon.

Gdy to klient dzwoni

 • Jak odbierać telefon od klienta zainteresowanego naszym produktem – strategie maksymalizacji dobrego wrażenia.
 • Jak rozmawiać z klientem, który dzwoni, by wycofać się z transakcji?
 • Rozmowa z klientem w przypadku zgłaszania reklamacji.
 • Inne przypadki rozmów telefonicznych inicjowanych przez klienta.

Zarządzanie stresem i motywacją w pracy telemarketera

 • Stres w pracy sprzedawcy przez telefon – jak panować nad sobą w trudnych okolicznościach.
 • Klient konfliktowy i obrażający – metody redukcji napięcia i budowania porozumienia.
 • Automotywacja – co robić w sytuacji, gdy danego dnia nie mamy już siły dzwonić.
 • Techniki nagradzania samego siebie za wykonaną pracę i ich zastosowanie w telemarketingu.
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w pracy telemarketera..

Rozwój kompetencji pracownika call center

 • Samorozwój telemarketera – jak wzmacniać swoje kompetencje, co czytać, jak ćwiczyć.
 • Coaching sprzedażowy ze strony przełożonego i starszych stażem kolegów.
 • Dyskusja: jak wzmocnić własne umiejętności perswazji i argumentacji.

Adresaci

 • Pracownicy centrów telemarketingowych i działów call center.
 • Handlowcy i sprzedawcy, odbywający pierwsze rozmowy z klientami przez telefon.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta, kontaktujący się telefonicznie.
 • Managerowie sprzedaży działów call center.