Informacje organizacyjne

Miejsca i terminy najbliższych szkoleń otwartych:

 • 3-4.06.2024 – Warszawa
 • 24-25.06.2024 – Katowice
 • 1-2.07.2024 – Łódź
 • 11-12.07.2024 – Poznań

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia odbywają się we własnych salach lub w centrach konferencyjnych i hotelach, zlokalizowanych w głównych miastach. Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Maksymalna liczba uczestników: do 8 osób na otwartym szkoleniu stacjonarnym.
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie zamkniętej, zarówno na miejscu u Klienta, jak i w wybranej lokalizacji (również za granicą).

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • Szkolenie stacjonarne: 1890 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik pozna:

 • podstawową klasyfikację trudnych i specyficznych klientów,
 • strategie skutecznej komunikacji z kłopotliwym klientem,
 • techniki argumentowania i przekonywania klienta do swoich racji,
 • zasady właściwego odpowiadania na zarzuty klienta,
 • techniki wywierania wpływu na specyficznego klienta.

W efekcie szkolony nauczy się:

 • prowadzić rozmowy z trudnymi, roszczeniowymi i manipulującymi klientami,
 • radzić sobie z presją emocjonalną, jaką próbuje wywrzeć rozmówca,
 • asertywnie odpowiadać na zaczepki i nieuzasadnione roszczenia klienta.

Adresaci

 • Kadra kierownicza i pracownicy administracji publicznej zajmujących się obsługą klienta.
 • Osoby, które na co dzień obsługują klientów w urzędach i instytucjach publicznych.

Przebieg treningu i metody pracy

Trening daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z klientem. Służą temu przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i aktywizujące uczestników dyskusje, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia. Należą do nich m.in. odgrywanie bezpośrednich i telefonicznych rozmów z klientami, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje szczególnie trudnych sytuacji komunikacyjnych. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli pracownika obsługi klienta w instytucji publicznej.

Program szkolenia

Typy klientów w instytucjach publicznych

 • Klient w instytucji publicznej (urzędzie, ZUS-ie). Po co – i z jakim nastawieniem – człowiek przychodzi do instytucji.
 • Typologia zwykłych klientów w instytucjach publicznych i klasyfikacja problemów, z którymi przychodzą.
 • Strategie obsługi najczęstszych typów klientów.
 • Najczęstsze typy niestandardowych klientów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
  • Klient starszy lub niepełnosprawny.
  • Osoba chora, ofiara wypadku lub ktoś z rodziny.
  • Klient o postawie roszczeniowej, niezadowolony, nieuprzejmy lub agresywny.
  • Klient upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
  • Klient, który ma złe doświadczenia z innymi pracownikami Twojej instytucji.
  • Manipulant, kombinator, klient stosujący sztuczki i wykręty.
  • Inne typy trudnych klientów.
 • Dyskusja: klienci w Twojej instytucji. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie ze specyficznym klientem

 • Motywacja (cel) klienta i emocje w kontakcie z obsługą.
  • Psychologia motywacji: czego chce klient.
  • Jawne i ukryte motywy działania klienta. Dlaczego nie zawsze klient mówi wszystko, i co robić, gdy wiemy, że mija się z prawdą.
 • Emocje na linii klient–obsługa w urzędzie lub innej instytucji publicznej.
  • Jak sprawnie odczytywać rzeczywiste emocje klienta i adekwatnie na nie odpowiadać?
  • Emocje negatywne: jak radzić sobie z klientem, który reaguje zbyt gwałtownie.
  • Emocje jako broń klienta w starciu z pracownikiem instytucji publicznej – co robić, gdy klient płacze lub próbuje szantażu emocjonalnego.
 • Osobowość specyficznego klienta a komunikacja.
  • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy.
  • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować do niego argumenty i sposób mówienia?
 • Test: mój styl komunikacji z klientami o różnych typach osobowości.

Kontakt z chorym klientem

 • Obsługa klienta chorego i niepełnosprawnego.
  • Jak traktujemy osoby chore i niepełnosprawne. Znaczenie podejścia partnerskiego i rola czynników osobowościowych.
  • Słuchanie i empatia w relacji z klientem chorym i niepełnosprawnym.
  • Jak odmawiać osobom niepełnosprawnym lub chorym i argumentować, gdy nie mają racji.
  • Szantaż emocjonalny w wykonaniu osób chorych i niepełnosprawnych. Znaczenie asertywności.
 • Zasady postępowania z klientami chorymi psychicznie lub upośledzonymi umysłowo.
  • Klasyfikacja chorób psychicznych.
  • Najczęstsze psychiczne problemy klientów.
  • Metody radzenia sobie z osobami niezrównoważonymi w pracy w urzędzie lub instytucji publicznej.
 • Ćwiczenie – rekonstrukcja zdarzeń: najbardziej niecodzienny klient mego życia. Burza mózgów w grupie na temat sposobu wyjścia z opisanej sytuacji.

Radzenie sobie z agresją i manipulacją

 • Kontakt z klientem, który ma do nas pretensje lub szuka konfliktów.
  • Klasyfikacja sytuacji konfliktowych.
  • Jak szybko i skutecznie rozładowywać sytuacje konfliktowe?
  • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić?
  • Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji?
  • Asertywność jako narzędzie nadużywane w urzędach i instytucjach – dlaczego lepiej z nią nie przesadzać.
 • Klient, który kłamie lub manipuluje .
  • Kłamstwo i jego rozpoznanie u drugiej strony.
  • Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
  • Jak odpowiadać na kłamstwo i próby manipulacji.
 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy klient zachowuje się agresywnie.
 • Zadanie: stworzenie „przepisu na asertywność” w stosunku do zbyt roszczeniowo nastawionego klienta. Opracowanie scenariusza i odegranie go w parach.

Rozładowywanie sytuacji i uspokajanie zdenerwowanego klienta

 • Zarzuty, uwagi, ataki i obiekcje klienta – jak podchodzimy do nich zwykle (konfrontacja), a jak należy to robić.
  • Podstawowe metody rozładowywania napięcia i uspokajania zdenerwowanego rozmówcy.
  • Techniki przekonywania klienta, że mimo iż pracujemy w instytucji, zrobimy wszystko, by mu pomóc. Metody budowania zrozumienia i zaufania.
 • Ćwiczenie w parach: uspokojenie słusznie rozgniewanego klienta – rozmowa, w której uczestnicy stosują wybrane techniki rozładowywania napięcia.
 • Dyskusja w grupie: czy pracownicy urzędów / instytucji publicznych zawsze podchodzą do klienta w sposób grzeczny i empatyczny?

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemu klienta

 • Strategie docierania do tego, co stanowi rzeczywisty problem klienta.
 • Pytania o problem klienta.
  • Psychologiczne i perswazyjne znaczenie mówienia. Dlaczego pracownik obsługi musi umieć słuchać.
  • Formułowanie właściwych pytań i zadawanie ich rozmówcy w prawidłowej kolejności.
  • Typologia pytań do klienta. Pytania otwarte i zamknięte. Pytania-parafrazy i alternatywy.
  • Prowadzenie rozmowy z użyciem poszczególnych typów pytań.
  • Przerywanie, wchodzenie w słowo, niedopuszczanie do głosu i inne rzeczy, których nie wolno robić będąc pracownikiem obsługi klienta.
 • Empatyczna reakcja na problem klienta: jak przekonać rozmówcę, że wiemy, co czuje.
 • Rozwiązanie problemu klienta i sposób jego zakomunikowania.
  • Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę klienta.
  • Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla klienta.
  • Dyskusja z klientem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  • Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać oraz na co przy tym uważać.
 • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy nie dało się rozwiązać jego problemu Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.
 • Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od klienta za pomocą pytań otwartych i parafraz.
 • Ćwiczenie II: przekazywanie klientowi informacji na temat tego, co powinno być zrobione.
 • Ćwiczenie III: zamykanie rozmowy z klientem, który nie bardzo chce ją kończyć.

Metody radzenia sobie ze stresem w pracy z klientem

 • Stres u klienta – skąd się bierze i w jaki sposób go minimalizować.
 • Stres u pracownika obsługi – jak go unikać i co robić, gdy się pojawia?
  • Przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu.
  • Behawioralne metody panowania nad stresem.
 • Dyskusja w grupie: analiza wzorców radzenia sobie ze stresem, funkcjonujących w miejscu pracy szkolonych na poziomie jednostek, zespołu i całej organizacji. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów ze specyficznymi klientami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Ocena kompetencji uczestników w oparciu o odegrane scenki. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów z sali.