Korzyści uczestnika

W trakcie szkolenia uczestnik:
 • pozna najczęstsze techniki perswazji i manipulacji,
 • odegra scenki pozwalające opanować i utrwalić wybrane techniki obrony przed psychomanipulacjami,
 • nauczy się jak stosować zaawansowane techniki tworzenia informacji zwrotnej.

Metody pracy

Szkolenie składa się ze wstępu teoretycznego (wykład multimedialny ilustrowany scenami z filmów i spotami reklamowymi, pokazującymi najczęstsze techniki perswazji i manipulacji) oraz warsztatu praktycznego. W ramach warsztatu uczestnicy w parach lub małych grupach odgrywają scenki pozwalające opanować i utrwalić wybrane techniki obrony przed psychomanipulacjami. Część scenek może zostać nagrana i następnie przeanalizowana na forum grupy pod katem potencjalnej skuteczności.

Organizacja

Miejsca i terminy szkoleń:
 • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
 • W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych, szkolenie może zostać zorganizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.
Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):
 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.
Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):
 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Plan treningu

Część teoretyczna

Wywieranie wpływu – podstawowe pojęcia

 • Co to jest wpływ społeczny. Wyznaczniki i cele przekazu perswazyjnego.
 • Perswazja jako metoda wywierania wpływu – jak mu przeciwdziałać.
 • Manipulacja, psychomanipulacja, socjotechniki i ich konsekwencje dla naszych decyzji zakupowych oraz wyborów politycznych i obyczajowych.

Psychologia wpływu społecznego

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej. Psychologiczne reguły odbioru, oceny i interpretacji zachowań innych ludzi.
 • Automatyzmy w myśleniu i co z nich wynika dla perswazji. Redukcja dysonansu poznawczego i umiejętnie zestawiane alternatywy jako wrota, którymi przekazy perswazyjne wnikają do świadomości.
 • Podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi. Systematyka Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność). Przegląd koncepcji konkurencyjnych.

Wpływ niewerbalny

 • Podstawowa strategia perswazji i manipulacji drogą niewerbalną: jak wpływa na nas osobowość i zachowanie rozmówcy.
 • Lubienie i sympatia. Rzeczy, za które lubimy innych. Warunki, które trzeba spełnić, by dać się polubić.
 • Atrakcyjność interpersonalna. Co – oprócz wyglądu – sprawia, że chetniej spełniamy czyjeś prośby.
 • Komunikacja niewerbalna. Kanał wizualny: szczególna rola twarzy i rąk, dodatkowe sygnały niewerbalne. Rola ubioru.
 • Kanał dźwiękowy: tembr i barwa głosu jako sygnały pewności i dominacji.
 • Długofalowe wywieranie wpływu w relacjach: pozytywne emocje i techniki „bombardowania miłością”.
 • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

Wpływ werbalny

 • Pytania – kluczowy składnik procesu wywierania wpływu. W jaki sposób pytania pozwalają naszym rozmówcom (sprzedawcom, prawnikom itp.) wydobyć od nas kluczowe informacje i dopasować do nich argumenty.
 • Argumentacja, czyli jak nas przekonują. Strategie, uzasadniania i pseudouzasadniania.
 • Prezentacja i kotwiczenie ceny w sklepie lub reklamie. Techniki prezentacji kwoty tak, by wydawała się niewielka – nawet jeśli taka nie jest.
 • Negocjacje – dlaczego w ich trakcie często akceptujemy rozwiązania, które nie są w naszym interesie.

Podstawowe techniki radzenia sobie z perswazją i manipulacją

 • Pytania sugerujące (zdania ogólne) i alternatywy.
 • Powtarzanie (zdarta płyta).
 • Pytanie, co by zrobiła osoba prosząca, i asertywne odraczanie.
 • Wyjaśnianie sytuacji i komunikat „przecież”.
 • Pytanie o powód czyjegoś zachowania lub decyzji.
 • Komunikat „ja”.

Zaawansowana obrona przed technikami wpływu społecznego

 • Mechanizmy psychologiczne stanowiące obronę przed manipulacją.
 • Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie z nią w sytuacjach zawodowych.
 • Techniki odpowiadania na zabiegi perswazyjne: kontrpytania.
 • Obiekcje i metody radzenia sobie z nimi.
 • Reakcja na sztuczki i manipulacje typu „stopa w drzwi”, „drzwiami w twarz” i „niska piłka”.
 • Informacje zwrotne dla osób, które próbują nami manipulować – jak formułować je, by nie poczuły się obrażone, a mimo to zaprzestały używania sztuczek.
 • Zaawansowane techniki tworzenia informacji zwrotnej: Mówienie o faktach, zamiana ocen na opinie, model kanapki.

Zachowania asertywne

 • Pojęcie asertywności – czym w istocie jest asertywność i z czym nie należy jej mylić.
 • Obrona własnego terytorium psychologicznego w sytuacjach społecznych i osobistych. Obrona własnych opinii i przekonań.
 • Odmawianie innym i egzekwowania własnych praw w sposób nienapastliwy.
 • Reakcja na krytykę – jak odróżnić atak od informacji zwrotnej, i we właściwy sposób zareagować na jedno i drugie.
 • Wyrażanie uczuć negatywnych; konstruktywne radzenie sobie z gniewem.
 • Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych. Analiza konsekwencji zachowań asertywnych, agresywnych i uległych w sytuacji rozmowy z klientem.

Obrona przed manipulacjami w negocjacjach i rozmowie handlowej

 • Obrona własnych interesów w negocjacjach: podstawowe zasady trzymania dystansu do partnera w rozmowie o sprawach biznesowych.
 • Definiowanie warunków kluczowych w negocjacjach (BATNA, dolna linia etc.) i trzymanie się ich bez względu na działania rozmówcy.
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób – jak to robić, gdy partner interakcji trudny i napastliwy.
 • Przekazywanie rzetelnych informacji zwrotnych.
 • Właściwa odpowiedź na próbę zastraszenia lub wywołania poczucia lub winy.
 • Adekwatna reakcja na roszczeniową, sarkastyczną lub lekceważącą postawę rozmówcy.
Część praktyczna

Przykłady perswazji i manipulacji (prezentacja nagrań).

 • Techniki na poziomie świadomym: pochlebstwa, skontrastowanie, techniki kotwiczenia, stopa w drzwi, drzwiami w twarz, niska piłka.
 • Techniki na poziomie pozaświadomym: wielkość źrenic, kształt i symetria twarzy, rola zapachu, efekt aureoli.
 • Sposoby oceny, czy ktoś wywiera na nas wpływ na podstawie nagrań jego zachowania.

Wpływ społeczny w warunkach rozmowy z pracownikiem (uczestnicy trenują wybrane techniki).

 • Uwaga na zaufanie: ćwiczenia z zakresu trzymania dystansu i niedopuszczenia do wykreowania poczucia wspólnoty z kimś, kto może nas wykorzystać.
 • Pytania perswazyjne – trening technik właściwego odpowiadania na rozmówcy, który zbiera o nas potrzebne mu informacje.
 • Asertywność, czyli zaznaczanie granic w kontaktach z ludźmi roszczeniowymi lub nachalnymi.
 • Rozmowa o pieniądzach i negocjacje – uczestnicy uczą się, jak nie dać się wyprowadzić rozmówcy z równowagi i cały czas kontrolować sytuację.

Adresaci

 • Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z trudnymi klientami i kontrahentami.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
 • Osoby narażone na manipulacje i perswazje ze strony otoczenia.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.