Korzyści ze szkolenia

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami w zakresie technik sprzedaży i komunikacji z potencjalnym klientem, zarówno sprzedającym, jak i kupującym. W trakcie szkolenia uczestnik pozna i przećwiczy:

 • podstawowe schematy odbierania telefonów od klienta i umawiania spotkań bezpośrednich,
 • zasady witania klienta w biurze, prezentacji warunków współpracy i lokalu, mówienia o inwestycji językiem korzyści i sposobów na rozbicie kluczowych obiekcji klienta,
 • techniki prezentacji ceny/prowizji pośrednika i radzenia sobie z obiekcjami cenowymi,
 • zasady prezentacji nieruchomości, także poprzez oprowadzanie klienta po inwestycji,
 • skuteczne techniki prezentowania ofert specjalnych i rabatów, negocjacji i zamykania sprzedaży,
 • sposoby radzenia sobie z trudnymi klientami, zwłaszcza w przypadku szybkiej odmowy ze strony osób sprzedających.

Adresaci

 • Pracownicy biur i agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sprzedający zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.
 • Managerowie zespołów sprzedażowych agencji nieruchomości.
 • Osoby planujące zakup mieszkania i chcące poznać wcześniej techniki używane przez sprzedawców.

Informacje organizacyjne

Najbliższe szkolenia otwarte:

 • 23-24.05.2024 – Wrocław
 • 3-4.06.2024 – Warszawa
 • 13-14.06.2024 – Poznań
 • 20-21.06.2024 – Kraków
 • 27-28.06.2024 – Gdańsk
 • 11-12.07.2024 – Łódź
 • Dodatkowo istnieje możliwość przesunięcia terminu szkolenia i/lub jego zorganizowania w innej wybranej lokalizacji.

Szczegóły organizacyjne

 • Szkolenia organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w największych miastach.
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób na szkoleniu.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie wydruku, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie.
 • Cena szkolenia stacjonarnego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1890 zł + 23% VAT
 • Cena szkolenia otwartego zawiera koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie u Klienta
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.

Przebieg treningu i metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (70 proc. czasu szkolenia) uczestnicy trenują użycie wybranych technik sprzedaży i negocjacji ceny nieruchomości oraz uczą się, jak praktycznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmowy z klientem kupującym i sprzedającym.

Ćwiczenia mają postać rozmów z klientami, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych. Wybrane ćwiczenia i rozmowy z klientami mogą zostać nagrane i następnie przeanalizowane publicznie na forum grupy, dzięki czemu uczestnicy na bieżąco otrzymują informacje zwrotne na temat swoich kompetencji w zakresie sprzedaży i negocjacji ceny nieruchomości, warunków współpracy i wysokości prowizji.

Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki są natychmiast utrwalane na drodze ćwiczeń, uczestnicy natychmiast internalizują przyswajane wiadomości i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia.

Plan szkolenia

Część 1: MARKA POŚREDNIKA I DOCIERANIE DO KLIENTÓW

Marka agenta nieruchomości – jak ją stworzyć

 • Czym jest marka agencji nieruchomości i jej indywidualnego pracownika? Z jakich elementów się składa?
 • Profil klienta, który rzeczywiście potrzebuje pośrednika. Czego szuka taki klient?
 • Jak dziś sprzedający (oraz kupujący) mieszkania i działki nawiązują kontakt z pośrednikiem i kiedy to robią?
 • Jak dotrzeć do grupy docelowej i skutecznie promować wśród jej członków markę pośrednika nieruchomości.
 • Zasady pozycjonowania swojej marki: klient premium czy segment popularny?
 • Klient w internecie: co twoi klienci wpisują w wyszukiwarki i jak wykorzystać tę wiedzę przy pozycjonowaniu marki?

Reklama i promocja marki pośrednika

 • Tradycyjna reklama jako metoda zainteresowania usługami pośrednika i jej ograniczenia.
 • Docieranie do klienta w internecie. Pozycjonowanie, reklama kontekstowa, RTB i inne nowe formy docierania do przefiltrowanych grup potencjalnych klientów. Przegląd i ewaluacja narzędzi.
 • Viral marketing (marketing wirusowy). Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu marki.
 • Zasady tworzenia skutecznego komunikatu reklamowego: jak przyciągnąć uwagę klienta i sprawić, by zareagował dzwoniąc do nas.
 • Marketing szeptany (Word-of-Mouth Communication) – opinie o nas w sieci i metody ich wykorzystania.
 • Jak bronić się przed złymi opiniami i fałszywymi informacjami w sieci?
Część 2: ROZMOWA ZE SPRZEDAJĄCYM

Przygotowanie pośrednika nieruchomości

 • Rola planu sprzedaży w pracy pośrednika.
 • Przygotowanie scenariuszy rozmowy ze sprzedającymi nieruchomości.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać w trakcie sprzedaży usług pośrednictwa?

Pierwszy kontakt ze sprzedającym nieruchomość

 • Początek rozmowy ze sprzedającym: powitanie i przedstawienie się.
 • Właściwe pierwsze wrażenie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.
 • Nawiązywanie dobrego kontaktu: jak sprawić, by klient agencji od początku jej zaufał?
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy przekonanie, że znamy się na rzeczy i sprzedamy jego dom.
 • Metody budowania wrażenia kompetencji (wygląd, zachowanie i rekomendacje).

Prezentacja warunków współpracy w rozmowie ze sprzedającym

 • Pytania handlowe i zdobywanie informacji o nieruchomości i interesach sprzedającego. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Badanie oczekiwań finansowych sprzedającego nieruchomość. Informacje zwrotne agenta – czy i kiedy ich udzielać.
 • Techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych interesów rozmówcy. Metody zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Propozycja różnych form współpracy. Metody podkreślenia zalet umowy na wyłączność.
 • Obiekcje sprzedającego do nawiązania współpracy – jak sobie z nimi radzić właściwą argumentacją i technikami perswazyjnymi.

Rozmowa o prowizji pośrednika

 • Kiedy mówić o prowizji i co robić, gdy kupujący pyta o prowizję za wcześnie?
 • Wysokość oferty początkowej. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość prowizji.
 • Prawidłowa prezentacja powodów wysokości prowizji – metody właściwego uzasadniania.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach i prowizjach. Jak uzasadnić prowizję przyszłą ceną mieszkania lub ramami czasowymi sprzedaży.
 • Techniki obrony przed obiekcjami kupującego.

Negocjowanie wysokości prowizji

 • Negocjacje w rozmowie o Twoim honorarium. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. „Śmieszne pieniądze” i inne użyteczne techniki.
 • Skuteczne techniki targowania się, czyli jak schodzić w negocjacjach.
 • Techniki manipulacyjne w negocjacjach – jak się przed nimi bronić.
 • Potwierdzenie warunków przez klienta. Podpisanie umowy pośrednictwa.
Część 3: ROZMOWA Z KUPUJĄCYM I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przygotowanie do rozmów z osobami zainteresowanymi zakupem mieszkania

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb potencjalnych nabywców. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie pytań do kupującego.
 • Stworzenie różnych opcji prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje oglądających nieruchomość.

Telefon od zainteresowanego zakupem lokalu

 • Gdy kupujący dzwoni – początek rozmowy i rola pierwszego wrażenia.
 • Metody odpowiadania na wczesne pytania o cenę i warunki finansowe zakupu.
 • Techniki zamykania rozmowy telefonicznej poprzez umówienie klienta w agencji nieruchomości.

Spotkanie z kupującym: pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek interakcji: rola pierwszego wrażenia, jakie wywiera agencja nieruchomości i jej pracownicy.
 • Ocena kompetencji agenta nieruchomości: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania kupującego: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w kupującym przekonanie, że jesteśmy po jego stronie.

Potrzeby kupującego

 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki. Działania ułatwiające zrozumienie, jakiego mieszkania/domu/działki potrzebuje kupujący.
 • Pytania do kupującego, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb.

Prezentacja ofert nieruchomości

 • Nieruchomość jako odpowiedź na wyartykułowaną potrzebę kupującego. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Kolejność prezentacji ofert ze względu na cenę, lokalizację i inne warunki.
 • Jak mówić o nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości kupującego. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Pytania do kupującego na temat tego, co sądzi o przedstawionych ofertach. Techniki czytania między wierszami i właściwej interpretacji sygnałów niewerbalnych.
 • Wybór nieruchomości do obejrzenia z klientem. Właściwa sekwencja mieszkań, które pokażemy.

Oglądanie nieruchomości

 • Decyzja co do terminu oglądania lokalu/domu/działki. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień tygodnia i porę dnia.
 • Wygląd i atmosfera w pokazywanym mieszkaniu – rola home stagingu.
 • Prezentacja z właścicielem czy bez – wybór odpowiedniej formuły, w zależności od osobowości i prezencji obu stron transakcji.
 • Zachowanie agenta w trakcie prezentacji mieszkania – jak prowadzić klienta.

Techniki argumentacji w trakcie prezentowania mieszkania

 • Opis nieruchomości – rola języka i przymiotników.
 • Uzasadnianie warunków panujących w mieszkaniu.
 • Techniki obniżania wrażliwości kupującego na negatywne aspekty pokazywanej nieruchomości..
 • Prawidłowa prezentacja ceny lokalu. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury w mówieniu o lokalu.
 • Obiekcje kupujących: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy kupujący zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Osobowość nabywcy a przyjmowanie argumentów agenta nieruchomości. Jak dyskutować z klientem, by go nie obrazić?

Negocjacje ceny między stronami i finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości kupującego do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Rozmowa o cenie: pośredniczenie w negocjacjach cenowych między sprzedającym a kupującym. Strategie i techniki mediacji.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy agent nieruchomości powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie finalizowania kontraktu.
 • Referencje i rekomendacje po sfinalizowaniu sprzedaży – jak i kiedy o nie prosić.

Jak pośredniczyć w sprzedaży mieszkania między różnymi typami klientów

 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i kontrolować je u siebie i klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klientów i dostosować argumenty do ich oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości rozmawiających na przebieg rozmowy handlowej.
 • Co kto uznaje za korzystne: metody dopasowania argumentacji i technik perswazyjnych do typu osobowości klientów.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych (gdy jedna ze stron nie chce ustąpić).

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Symulacje rozmów ze sprzedającymi i kupującymi oraz negocjacji, w których agent nieruchomości pośredniczy między stronami. Analiza odegranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności perswazyjnej.