Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • dowie się, co to jest pierwsze wrażenie, jak najlepiej wywierać je na osobie bez przygotowania informatycznego,
 • pozna skuteczne narzędzia przezwyciężania różnic komunikacyjnych w kontakcie z osobą nietechniczną,
 • nauczy się jak tworzyć zrozumiałe i atrakcyjne prezentacje i przekazy komunikacyjne.

Adresaci

 • Informatycy, inżynierowie i inni specjaliści występujący przed osobami nietechnicznymi.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Metody pracy

Trening dzieli się na dwie cztero- lub ośmiogodzinne części. W trakcie pierwszej części uczestnicy poznają zasady kompozycji skutecznej prezentacji, dowiedzą się, jak dostosować prezentację do wymagań odbiorcy oraz po jakie środki wyrazu należy sięgać. Ponadto nauczą się radzenia sobie z tremą i stresem w warunkach wystąpienia przed klientem i – last but not least – dowiedzą się, jak formułować przekazy poprawne językowo i atrakcyjne wizualnie.

Drugi etap szkolenia to praktyczny trening wygłoszenia konkretnej prezentacji przed publicznością. Uczestnicy przygotowują własne wystąpienia, skierowane do osób o odmiennym profilu zawodowym, które następnie prezentują publicznie. Wystąpienia takie są nagrywane i następnie ewaluowane w rozmowie z trenerem lub na drodze dyskusji na forum grupy, w trakcie której uczestnik otrzymuje od grupy i trenera informację zwrotną na temat swych mocnych i słabych stron oraz tego, nad czym powinien skupić się w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne. Po zakończonym treningu uczestnikom zostaną rozdane imienne certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. W ciągu tygodnia od zakończenia warsztatu uczestnicy mogą otrzymać również własne nagrania z warsztatu.

Plan treningu

CZĘŚĆ I – PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji?

 • Definicja prezentacji i wystąpienia. Po co ludzie piszą prezentacje? Funkcja prezentacji i jej wpływ na kształt wystąpienia.
 • Prezentacja a autoprezentacja. Zasady i kolejność mówienia o sobie i przedmiocie wystąpienia.
 • Psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium.
 • Osobowość prezentującego i słuchających: jak dopasować przekaz do audytorium.
 • Co klient chce usłyszeć w prezentacji? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
 • Style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

Przygotowanie prezentacji

 • Wybór formy prezentacji (klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo).
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców przekazu.
 • Tworzenie agendy. Ustalanie punktów prezentacji. Zasady pisania planu wystąpienia.
 • Język prezentowania – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.

Prezentacja multimedialna

 • Forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji. Tytuł, kolorystyka, użycie multimediów.
 • Treść: co dobrze umieścić w prezentacji. Znaczenie wyodrębnionego początku, rozwinięcia i zamknięcia prezentacji.
 • Jak zaplanować interakcję z publicznością. Techniki zadawania pytań i wyciągania informacji zwrotnych.

Ćwiczenia

 • Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych własnego teamu, projektu lub produktu. Uzasadnienie użytych środków.
 • Analiza przygotowanych prezentacji przez prowadzącego i grupę. Wskazanie mocnych i słabych punktów projektów.
CZĘŚĆ II – WYGŁOSZENIE PREZENTACJI

Początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg prezentacji

 • Techniki i środki oratorskie. Jak i co mówić, by być słuchanym w trakcie całej prezentacji?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Sztuka atrakcyjnej komunikacji. Humor i inne metody uatrakcyjnienia wystąpienia.
 • Zamykanie wystąpienia lub prezentacji. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.
 • Część interaktywna: odpowiadanie na pytania i wciąganie odbiorców do dyskusji.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja wybranego projektu przed grupą lub kamerą. Analiza prezentacji (lub nagrania) i informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat jakości zaprezentowanych materiałów i samego wystąpienia.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii prezentowania.

Informacje organizacyjne

Lokalizacje szkoleń otwartych:

 • Warszawa, 25-26.01.2021
 • Kraków, 1-2.02.2021
 • Wrocław, 8-9.02.2021
 • Gdańsk 22-23.02.2021
 • Łódź, 18-19.03.2021

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin, grupa do 10 uczestników):

 • Szkolenie standardowe: 1290 zł + 23% VAT
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Szczegóły organizacyjne:

 • Szkolenia stacjonarne organizowane są w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast i obejmują lunche i przerwy kawowe.
 • Szkolenia online realizowane są za pośrednictwem programów konferencyjnych i komunikatorów, odpowiadających potrzebom i możliwościom technicznym uczestników.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w formie fizycznej lub (w przypadku treningów online) plików pdf, a po szkoleniu certyfikaty poświadczające jego odbycie (w przypadku szkoleń online – przesłane pocztą tradycyjną).

Koszt sesji indywidualnych dla 1 uczestnika online lub w Warszawie:

 • Od 200 zł netto / 246 zł brutto za 1 godzinę.
 • Przy większej liczbie godzin cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie:

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.