Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • pozna style i strategie komunikowania,
 • dowie się jak powinien przygotować się do rozmowy z przedstawicielem innej branży.

Adresaci

 • Specjaliści IT komunikujący się z odbiorcami usług informatycznych i programistycznych.
 • Kierownicy projektów, liderzy zespołów oraz osoby pracujące w zespołach chcące poprawić efektywność wzajemnej komunikacji.
 • Osoby pracujące w zespołach projektowych.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i zainteresowane rozwojem osobistym.

Forma pracy

Pierwszy etap treningu (ok. 3-4 godziny zajęć) wprowadza uczestników w zagadnienia porozumiewania się między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji między odbiorcami usług informatycznych i programistycznych (klienci, pracownicy firmy, management) a wykonującymi te usługi specjalistami IT. Uczestnicy dowiadują się, czym różnią się od siebie języki, których używają obie strony, jakie schematy myślowe i komunikacyjne dominują u jednych i drugich; poznają skuteczne narzędzia przezwyciężania tych różnic oraz zobaczą, jak tworzyć zrozumiałe i atrakcyjne dla obu stron przekazy komunikacyjne.
Drugi etap szkolenia to praktyczny trening rozmawiania w gronie osób różniących się profilem zawodowym, przy zachowaniu wymaganej etykiety biznesowej. Uczestnicy przygotowują własne scenariusze rozmów, przeprowadzają je, a następnie otrzymują od grupy i trenera informację zwrotną na temat swych mocnych i słabych stron oraz tego, nad czym powinni skupić się w przyszłości. W przypadku zgody uczestników, ta część może mieć postać treningu z kamerą. Ich rozmowy są wówczas nagrywane, a następnie ewaluowane na forum grupy.

Program treningu

Punkty widzenia osób technicznych i nietechnicznych

 • Problemy informatyczne (i inne problemy techniczne) – dlaczego prowadzą do konfliktów komunikacyjnych.
 • Punkt widzenia klienta, czyli jak o problemach informatycznych myślą i mówią osoby z zewnątrz.
  • Świat człowieka nietechnicznego – po co i w jaki sposób zamawiane są rozwiązania („Co ja z tego będę miał?”)
  • Potrzeby i oczekiwania klienta – kiedy są realne, a kiedy nie, i jak w drugim wypadku komunikować, że się czegoś nie da zrobić.
 • Perspektywa inżyniera / informatyka w komunikacji.
  • Profil psychologiczny, style myślenia,przekonania i reakcje programisty.
  • Architektura systemu. Oczekiwania klienta a statyczne i dynamiczne elementy systemu.

Komunikacja na linii informatyk-manager i informatyk-klient

 • Co to jest dobra komunikacja? Funkcje komunikacji w firmie i projekcie.
 • Style i strategie komunikowania – różnice między podejściem informatyków i nieinformatyków do problemu programistycznego.
 • Komunikacja z klientem nietechnicznym: podstawowe problemy.
  • Jak zleceniodawca formułuje specyfikację. Schemat komunikacji wymagań.
  • Jak optymalnie przekazywać zleceniodawcy informację, że to, czego sobie życzy, może nie być najlepszym rozwiązaniem problemu.
  • Jak komunikować w sytuacji, gdy nie wiadomo, na kiedy coś się da zrobić, lub ile coś będzie kosztować?
  • Problemy komunikacyjne na linii informatyk – nie-informatyk.
  • Jak programista powinien przygotować się do rozmowy z przedstawicielem innej branży? Metody mówienia na przecięciu języków specjalistycznego i niespecjalistycznego.
  • Obiektywne narzędzia komunikacji – schematy, wykresy, prezentacje.
  • Rola precyzji w języku i warunkach w rozmowie z programistą.
  • Aspekty miękkie w zachowaniu informatyka (język ciała, otwarcie na rozmówcę, klaryfikacja, feedback) w komunikacji informatyka z osobami z zewnątrz projektu.

  Przebieg rozmowy – komponenty pozamerytoryczne

  • Niewerbalne aspekty rozmowy.
  • Język ciała dla informatyków: na co przede wszystkim zwracać uwagę
  • Komunikacja niewerbalna w praktyce. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
  • Feedback i utrzymywanie kontaktu z rozmówcą. Rola kontaktu wzrokowego.
  • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
  • Techniki i środki komunikacji werbalnej. Jak mówić, by być słuchanym?
  • Odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami rozmówcy.
  • Wciąganie rozmówcy do dyskusji. Odpowiadanie na jego pytania.

  Aspekty merytoryczne

  • Język mówienia o problemach informatycznych – różnice w komunikacji managerów, klientów i informatyków.
   • Sposób definiowania problemu – różnice i analogie.
   • Specyfikacja tego, co można, a czego nie można zrobić – jak ją przedstawić tak, by druga strona bez problemu zrozumiała.
   • Metody mówienia, że czegoś nie można zrobić, lub że nie da się tego zrobić dostatecznie szybko.
   • Określanie warunków i elementów kontraktu (co ma być zrobione i na kiedy).
   • Pilnowanie, by druga strona dotrzymywała ustaleń.
  • Kontakty z trudnym szefem lub klientem.
   • Uporczywy brak konkretów w zleceniu lub wady specyfikacji – jak sobie z nimi radzić.
   • Reakcja na pretensje drugiej strony, gdy twierdzi, że spodziewała się czegoś innego.

  Informacje organizacyjne

  Lokalizacje szkoleń otwartych:

  • Terminy treningów ogłaszane są w miarę spływania zapytań.
  • Miasta, w których organizowane są szkolenia otwarte: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i lokalizacji Klienta.